logo    logo   LiveZilla - Bruger opsætning
LiveZilla brugere vedligeholdes fra skrivebordsknappen 'LiveZilla Server Admin' ("C:\Program Files (x86)\LiveZilla\LiveZilla ServerAdmin.exe").

Startvinduet for LiveZilla Brugerstyring er:

007


Vælg 'Brugerstyring' og tryk på 'Næste'.
Brugerstyring


Server profil

Vælg den profil, der skal vedligeholdes.
Tryk 'Næste'.
001


Login

Indsæt administratorens brugernavn og password.
Tryk 'Næste'.
002


Bruger- og gruppe-styring

Vindue med 2 faneblade til vedligehold af hhv. brugere og grupper. Nedenunder dem ligger der hhv. 8 og 11 faneblade. Et af de underliggende har 14 underliggende faneblade.


Brugerstyring


Brugere

001Account

002


Chats

003


Permission / General

004


Permission / Chats

010


Permission / Tickets

011


Permission / Feedbacks

012


Permission / Profiles

013


Permission / Knowledgebase

014


Permission / Events

015


Permission / Reports

016


Permission / Archives

017


Permission / Monitoring

018


Permission / (Dynamic) Groups

019


Permission / Auto Replies

020


Permission / Files

021


Texts and Emails

005


Security

006


Picture

007


Signatures

008


Mobile Account

001


Gruppestyring


Grupper

001


Details

002


Chats

003


Filters

004


Texts and Emails

005


Input Fields / Chat

006


Input Fields / Ticket

013


Tickets / Emails

007


Tickets / Social Media

014


Tickets / Routing

015


Chat Functions

008


Opening Hours

009


Commercial Chats

010


Conversion Code

011


Signatures

012


x
x