logo    logo   LiveZilla - Operatørkonsol




Start LiveZilla

En LiveZilla klient startes med genvejen logo på maskinens skrivebord.


Logind

For at kunne anvende LiveZilla som operatør skal der foretages login på:
001


Operatørkonsol

Fra Operatørkonsollen foretager operatørerne alt arbejde med LiveZilla.


Konsollen anvendes bedst som 'full screen' af hensyn til visning af nogle af rapporterne.


021


Operatørkonsollen består af seks dele:

xMenu 1
xMenu 2
xBrugere
xChat
xKnowledgebase
xInformation


Menu 1


Menu 1 indeholder menupunkterne: System, Vis, Ekstra og Help.


System

003Drop down menu med punkterne:

Valgmuligheder

Viser vindue - med 6 faneblade til opsætning af operatørkonsollen.


Min online status

Menu til valg mellem: Online, Optaget, Væk og Offline.


Min Konto

Menu med udgange til: Skift Password, Rediger profil (i vindue med to faneblade) og Personligt Email Link.


Web Cam

Indsætter faneblad med Webcam i Chat-feltet. Stopper automatisk ved Logud.


Logud / Logind

Toggle for at logge ind / ud som LiveZilla operatør.


Server Admin

Åbner konsol for administration af LiveZilla Server.



Vis


Brugere

Toggle for visning af feltet 'Brugere'.


Information

Toggle for visning af feltet 'Information'


Ressourcer

Toggle for visning af feltet 'Knowledgebase'


Besøgende

Viser vindue til styring af, hvilke kolonner der skal vises i Information | Besøgende.


Sider

Viser inaktivt underpunkt.



Ekstra


Vurder LiveZilla / Send feedback

Viser vindue, hvorfra kan sende sin mening om LiveZilla direkte tilbage til personerne bag LiveZilla.


Oversættelsesmetode (BETA)

Link til HTML-side med forklaring om hvordan Tekster på operatørkonsollen oversættes til andre sprog:

Ved Klik på '?' i øverste højre hjørne på konsollen og en række andre vinduer åbnes vindue til at vælge sprog og etablere egne oversættelser fra default-sproget Engelsk.

Koderne i kolonne 3



Help


FAQ / Hjælp

Link til 'FAQ' - Ofte stillede spørgsmål.


Kontroller om der er opdateringer

Viser i vindue, om der er nyere versioner af LiveZilla end den aktuelt installerede.


Køb licens

Åbner link til FAQ så man kan se, hvordan en licens til LiveZilla købes.


Aktiver din licens

Åbner link til FAQ så man kan se, hvordan en ny licens skal aktiveres.


Om LiveZilla

Vindue der viser aktuel version etc.


Menu 2

, og til sidst toggle for om 'Auto Chat Invitationer' er aktiv.


Status-ikon

Menu til vedligehold af 'Min Online Status'.
004


Brugernavn

Drop down menu med toggle for 'Accepter automatisk incgående cl.. og derefter gentager de fleste punkter fra 'System'- og Webcam-menuerne ovenfor. Navn på aktuel bruger vises i menuens basisfelt.
005


Rapporter

Dropdown menu menu med udgange til visning af rapporter for idag, igår, måned og år. Rapporterne vises i separat vindue - har mange visningsmuligheder.
006


Auto Chat Invitationer

Toggle for om 'Auto Chat Invitationer' er aktiv.


Brugere


Felt med to faneblade til visning af hhv:

 • Eksternt
  Identer for eksterne brugere, der p.t. er koblet op for chat.
 • Internt
  Navne for operatører, der aktuelt er logget på.


Chat

Felt med række faneblade til at vise forskelligt indhold i feltet. Bl.a:

 • Startside
 • GeoTracking
 • Webcam
 • Alle interne brugere
 • Support


Knowledgebase

Felt med mappestruktur for videnbase.
Over tid kan operatørerne blive opmærksomme på bl.a. 'ofte stillede spørgsmål'.
Knowledgebase kan benyttes til at formidle disse spørgsmål og deres besvarelse til kunderne for at begrænse den fysiske spørgelyst. Basen kan også benyttes til andet, der skal kommunikeres til kunderne, for at styre / påvirke kommunikationen.


Grundstammen i feltet Knowledgebase er de to mapper 'Private' (Indhold derunder kun tilgængeligt for aktuel operatør) og 'Public' (Indhold derunder tilgængeligt for alle operatører og kunder). Data ka


Der kan placeres 4 typer data i begge mapper (Vælg mappe og 'Ny'):


Tekst

Viser vindue baseret på Rich Text Editor til indsættelse af tekst.

027


Link

Viser vindue til angivelse af link og betegnelse under flere protokoller. Linket kan opsættes individuelt og der kan hentes data fra !!!!!.

028


Fil

(Kun i Public) Vindue til at indlejre fil i Knowledgebase

029


Mappe

Opretter automatisk undermappe til selekteret mappe.



Information

Felt på tværs af hele konsollen (kræver 'full width' skærm) med faneblade til visning af 10 forskellige stati etc:


For de fleste faneblade vises en liste med primære detaljer for hver record fanebladet vedrører. Ved dobbeltklik på en record vises for de fleste faneblade et stort vindue (med indtil flere faneblade) med data om den pågældende record.


Besøgende

Liste over aktuelle online besøgende.

007

Ved dobbeltklik på en besøgendelinie vises vindue med mange detailjer:

008


Chats

Liste over !!!!!!!!.

009

Ved dobbeltklik på en chatlinie vises vindue med !!!!!!!!

010


Arkiv

Liste over !!!!!!!!.

011

Ved dobbeltklik på en arkivlinie vises vindue med !!!!!!!!:

012


Chat værdikuponer

Liste over !!!!!!!!.

013

Ved dobbeltklik på en værdikuponlinie vises vindue med !!!!!!:

014


Tickets

Liste over modtagne meddelelser fra kunderne.

015

Ved dobbeltklik på en meddelelseslinie vises vindue med mange detailjer fordelt på flere faneblade:

016


Feedback

Liste over !!!!!!!!.

017

Ved dobbeltklik på en feedbacklinie vises vindue med !!!!!!!:

018


Begivenheder

Liste over hændelser.

019

Ved dobbeltklik på en hændelse vises vindue med 4 faneblade:

020


Rapporter

Liste over autogenererede daglige rapporter.

021

Ved dobbeltklik på en rapportlinie vises stor rapport med mange detailjer og sorteringsmuligheder:

022


Filtre

Liste over !!!!!!!!.

023

Ved dobbeltklik på en filterlinie vises vindue med !!!!!:

024


Log

Liste over logdata.

025

Ved dobbeltklik på en loglinie vises vindue med detailjer om den enkelte loglinie:

026





















x
x