logo   OOP - CRUD Insert
   
TOP:
<?php

// )Instantierer Form-, Validation- og Catalogue-klasserne.
$objForm = new Form();
$objValid = new Validation($objForm);
$objCatalogue = new Catalogue();

// Udfører getCategories()-funktionen.
$categories = $objCatalogue->getCategories();

// Kontrollerer med isPost() om formdata modtaget.
if ($objForm->isPost('name')) {

//Etablering af arrays til validering
   $objValid->_expected = array(
      'category',
      'name',
      'description',
      'price'
   );
   $objValid->_required = array(
      'category',
      'name',
      'description',
      'price'
   );

// Rydder op i formdata og formatterer resultatet med format().
   if ($objValid->isValid()) {

// !!!!!!!!
      if ($objCatalogue->addProduct($objValid->_post)) {

// Instantierer upload()-klassen til håndtering af billede.
         $objUpload = new Upload();

// Ved billede = sand!!!!!!!!
         if ($objUpload->upload(CATALOGUE_PATH)) {
            $objCatalogue->updateProduct(array('image' => $objUpload->_names[0]),
            $objCatalogue->_id);

// Redirecter med URL-parameteret added.
            Helper::redirect('/admin'.Url::getCurrentUrl(array('action', 'id')).
            '&action=added');
         } else {

// Redirecter med URL-parameteret added-no-upload.
            Helper::redirect('/admin'.Url::getCurrentUrl(array('action', 'id')).
            '&action=added-no-upload');
         }
      } else {

// Redirecter med URL-parameteret added-failed.
         Helper::redirect('/admin'.Url::getCurrentUrl(array('action', 'id')).
         '&action=added-failed');
      }
   }
}
HTML:
require_once('template/_header.php');
?>
<h1>Products :: Add</h1>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="tbl_insert">
      <tr>
         <th><label for="category">Category: *</label></th>
         <td>
            <?php echo $objValid->validate('category'); ?>
            <select name="category" id="category" class="sel">
               <option value="">Select one…</option>
               <?php if (!empty($categories)) { ?>
                  <?php foreach($categories as $cat) { ?>
                  <option value="<?php echo $cat['id']; ?>"
                  <?php echo $objForm->stickySelect('category', $cat['id']); ?>>
                  <?php echo Helper::encodeHtml($cat['name']); ?>
                  </option>
                  <?php } ?>
               <?php } ?>
            ;</select>
         </td>
      </tr>

      <tr>
         <th><label for="name">Name: *</label></th>
         <td>
            <?php echo $objValid->validate('name'); ?>
            <input type="text" name="name" id="name"
               value="<?php echo $objForm->stickyText('name'); ?>" class="fld" />
         </td>
      </tr>

      <tr>
         <th><label for="description">Description: *</label></th>
         <td>
            <?php echo $objValid->validate('description'); ?>
            <textarea name="description" id="description" cols="" rows=""
               class="tar_fixed"><?php echo $objForm->stickyText('description'); ?>
               </textarea>
         </td>
      </tr>

      <tr>
         <th><label for="price">Price: *</label></th>
         <td>
            <?php echo $objValid->validate('price'); ?>
            <input type="text" name="price" id="price"
               value="<?php echo $objForm->stickyText('price'); ?>" class="fld_price" />
         </td>
      </tr>

      <tr>
         <th><label for="image">Image:</label></th>
         <td>
            <?php echo $objValid->validate('image'); ?>
            <input type="file" name="image" id="image" size="30" />
         </td>
      </tr>

      <tr>
         <th> </th>
         <td>
            <label for="btn" class="sbm sbm_blue fl_l">
               <input type="submit" id="btn" class="btn" value="Add" />
            </label>
         </td>
      </tr>
   </table>
</form>
<?php require_once('template/_footer.php'); ?>
x
x