logo   Bootstrap - Dokumentation

For at kunne anvende Bootstrap aktivt er det nødvendigt at have adgang til / kendskab til den dokumentation og de selektorer, der er til rådighed. Nedenfor er der links til hhv:
menupunkterne i Bootstrap's dokumentation (indeholder god info om mange selektorer, men viser ikke deres individuelle funktionalitet).
PDF-filer med hhv. hele bootstrap.css-filen og udvalgte sekvenser deraf.

Dokumentation


Bootstrap 4-sitet indeholder følgende menupunkter:


Startside.
Dokumentation.
Eksempler på koder.
Egne temaer til salg
Eksempler på kundesider der anvender Bootstrap
Bootstrap's egen blog. Meget lidt meddelsom.
Layout
overview
Grid
Media object
Utilities for layout
Content
RebootGenerelle selekterer, der vil være relevante uanset hvilken opgave, der skal arbejdes med.
TypographySelektorer relateret til præsentationen af tekst.
CodeSelektorer relateret til især Inline snippets, kode blokke og bruger input.
ImagesSelektorer relateret til responsive billeder, thumbnails, aligning og "picture".
TablesSelektorer relateret til "table".
FiguresSelektorer relateret til "figure": Billede + tekst.
Utilities
BordersSelektorer knyttet til kanter
ClearfixSelektorer knyttet til oprydning efter floats.
Close icon!!!!!
ColorsSelektorer knyttet til både tekst- og baggrundsfarver.
DisplaySelektorer knyttet til styring af om / hvoran indlejrede data skal vises / ikke vises på skærm / print i specifikke situationer.
EmbedSelektorer knyttet til indlejring af videoer etc.
FlexSelektorer knyttet til layoutafhængig placering af indhold i indlejrede div-bokse.
FloatSelektorer knyttet til layoutafhængig håndtering af floats.
Image replacementSelektorer knyttet til overskrivning af tekst med billede så tekst stadig er SEO-relevant.
PositionSelektorer knyttet til positionering: static, relative etc.
Scren readers!!!!!
SizingSelektorer knyttet til højde og bredde.
SpacingSelektorer knyttet til margin og padding
TextSelektorer knyttet til tekster: placering, type etc.
Vertical alignSelektorer knyttet til lodret placering af tekst.
VisibilitySelektorer knyttet til skjul af tekster for især andet end screen readers.
Components
AlertsSelektorer knyttet til alerts: Typisk tilbagesvar på brugeraktiviteter.
BadgeSelektorer knyttet til badge: Farvelagt område, hvori der kan indsættes tekst. Teksten tilpasser sig størrelsen på den netop forud anvendte tekst
BrødkrummeSelektorer knyttet til brødkrumme: Opbygning af brødkrumme i "nav" og indlejret liste.
ButtonsSelektorer knyttet til opbygning af knapper.
Button groupSelektorer knyttet til knap grupper: Indlejring af flere knapper til visning som vandret eller lodret sammenhængende bar.
CardSelektorer knyttet til card: Container med border til indlejring af stort set hvad som helst.
CarouselSelektorer knyttet til opbygning af slide show.
CollapseSelektorer knyttet til collapse: Åbning lukning for visning af tilknyttet indhold i DIV-boks.
DropdownsSelektorer knyttet til opbygning af drop down menuer.
FormsSelektorer knyttet til opbygning af formular med indlejrede felter.
Input groupSelektorer knyttet til input grupper: Input felter med tilknyttede felter med (vejledende) tekst,
JumbotronSelektorer knyttet til jumbotron: Stor grå container til data der skal knyttes særlig opmærksomhed til.
List groupSelektorer knyttet til listegruppe: Liste med de enkelte elementer indrammet af en kant.
ModalSelektorer knyttet til modal: Overlay til visning af tekst, billleder
NavsSelektorer knyttet til container omkring menupunkter i liste.
NavbarSelektorer knyttet til narbar: Vandret / lodret bjælke med farveeditering etc. til indlejring af menupunkter i liste,
PaginationSelektorer knyttet til pagination. Liste med kantede linkfelter til skift til "forrige" / "næste" side.
PopoversSelektorer knyttet til visning af po-up vinduer.
ProgressSelektorer knyttet til visning af liniær forløbsindikator.
ScrllspySelektorer knyttet til opbygning af lysavis med lodret scroll mellem avisartikler.
TooltipsSelektorer knyttet til tilknytning af tooltips til links.
x
x