logo   PHP Superglobals og andre prædefinerede variabler
Så højt oppe i php man kan komme ligger der for hvert aktivt script 9 "superglobale" variable kaldet Superglobals. Hver især får de dynamisk tilført de data der er bestemt for dem. Udover de superglobale er der 5 andre prædefinerede variabler.


SUPERGLOBALS
$GLOBALSArray med identer for alle globale variable i scriptetx
$_SERVERArray med oplysninger om Headere, stier og script-lokationer etc. baseret på ca. 40 parametre.x
$_GETArray med variabler tilført aktuelt script via URL parametre.x
$_POSTArray med variabler tilført aktuelt script via HTTP POST metoden.x
$_FILESArray med "items" tilført aktuelt script via HTTP POST metoden.x
$_COOKIE!!!!!!!!!!x
$_SESSIONArray med session-variable for aktuelt script.x
$_REQUESTArray, der indeholder indeholdet i $_get, $_POST og $_COOKIEx
$_ENVArray med variabler tilført aktuelt script !!!!!!!!!!!x
ANDRE prædefinerede variabler.
$php_errormsgDen sidste fejlmeddelelsex
$HTTP_RAW_POST_DATARå POST-datax
$http_response_headerDen header, der returneres fra browseren.x
$argcAntal kommandoer sendt til aktuelt script ved afvikling fra "command line".x
$argvArray med kommandoer sendt til aktuelt script ved afvikling fra "command line".x
x
x