logo   Kæde select
Kæde select (chain select) klades også til tider 'dynamic', 'cascade' 'nested' eller 'dependent'.


Enhver nok så simpel drop-down menu inde i en traditionel form er i princippet en kædet select. Da den imidlertid befinder sig på 'niveau 0' hører den ikke ind under begrebet 'kædet select'.


I en sutiation, hvor brugerne skal kunne trække oplysninger om en specifik bilmodel, kan man som niveau 0 lave en drop down liste, der indeholder både fabrikater og modeller. Ud over at kunne blive uhensigtsmæssigt lang vil den næppe heller kunne betegnes som brugervenlig.


Ved at lægge valget af fabrikat ud i en selvstændig select som niveau 1, vil der kun skulle vælges model i den egentlige select (niveau 0).


Ved at lægge valget af fabrikat ud i en selvstændig select som niveau 1 og valget af model for det valgte fabrikat ud i en selvstændig select som niveau 2 vil den egentlige select kun indeholde specifikke detaljer for den valgte model.


Hvor mange led, der skal være i en kæde foran niveau 0, vil være individuelt. De længste, der er set er 3 niceauer for driftsmidler til printere: Efter valg af fabrikat, printertype, model vises side med de ca. varer, der er relevante for den pågældende model.


For hvert niveau, der skal være i en kæde, skal der være en individuelt tilpasset tabel (Den vil kunne genbruges i niveau 0 via foreign keys i stamdatatabellen.


Ud over at brugeren får datamængden reduceret på en overskuelig måde er der også den fordel ved metoden at:
- ved niveau 1 skal der kun overføres det (begrænsede) antal records, der er knyttet til niveau 1. - ved niveau 2 skal der kun overføres det (begrænsede) antal records, der er knyttet til dette niveau indenfor den afgrænsning, der er foretaget med niveau 1. - ved niveau 3 skal der kun overføres det (begrænsede) antal records, der er knyttet til dette niveau indenfor den afgrænsning, der er foretaget med niveau 2. - ved niveau 0 skal der kun overføres det (begrænsede) antal records, der er knyttet til dette niveau indenfor den afgrænsning, der er foretaget med det sidste foranliggende niveau.


Til selektion i niveau 1 - niveau x anvendes stand-alone versionen af drop-down menuer.


Kædetabeller


Strukturen for kædetabellerne kan se sådan ud (der kan tilføjes / udtages niveauer efter behov):x
x