logo   Om LiveZilla
Der er fire ting, der synes at kendetegne LiveZilla (sammenlignet med andre chatprogrammer):
LiveZilla er meget mere funktionsrigt. Funderingen på egen database synes en medvirkende årsag dertil.
Der er ingen egentlig dokumentation
Den vejledning der trods alt findes på hjemmesiden er yderst mangelfuld og tilfældig.
Hjemmesiden giver ikke noget egentligt overblik over de muligheder LiveZilla tilbyder.Driften af LiveZilla er primært baseret på to konsoller:


Operatørkonsol

Operatørerne er den / de personer i virksomheden som de eksterne brugere kan kommunikere med. Operatørerne anvender et vindue med dette grundlayout:


021


Vinduet kan indenfor den samme struktur anvendes meget alsidigt som grundlag for alle de aktiviteter operatørerne skal kunne undføre.


Administrationskonsol

Under driften kan administrator vedligeholde LiveZilla-serveren via administrationsmenuen:


Radioknapperne udgør en menu, der giver adgang til 6 forskellige former for administration af LiveZilla serveren.


014 Opret ny LiveZilla Server:
Oprettelse af FileZilla server i en anden web-server.
Opdater en Eksisterende LiveZilla Server:
Opdatering til ny release af LiveZilla.
Server profiler:
Tilpasning af 'profildata' efter at LiveZilla manuelt er flyttet til en anden server.
Server konfiguration:
16 faneblade til opsætning af serveren.
Brugerstyring:
Vedligehold af stamdata for operatører og operatørgrupper.
Link generator / Script generator:
Produktion af 6 forskellige typer scripts (1 for hver 'service' LiveZilla kan håndtere) til indsættelse i de HTML-sider, hvorfra brugerne skal kunne kommunikere med operatørerne.
Andre maskinerInstallation af LiveZilla på flere maskiner.
UninstallEkstern vejledning i afinstallation af LiveZilla. x


Under hvert menupunkt er der et varierende antal situationstilpassede vinduer.


Administrationsmenuen tilgås fra operatørskærmen via System | Server Admin.


x
x