logo   PHP $_GET
$_GET-variablen anvendes til at modtage URL-parametre fra browserens URL-felt og danne grundlag for indlæsning og anvendelse af dem i et php-program.URL-parametre kan se sådan ud i browserens URL-felt:


Fuld URL

"http://www.lxxtops.dk/product_info.php?products_id=5394&order_id=4711"

Etablering af URL-parametre


URL-parametrenes syntaks er bygget op omkring 3 operatorer:


?Markerer at alt efterfølgende er URL-parametre
=Separator mellem ident og værdi for det enkelte URL-parameter.
&Separator mellem 2 URL-parametre.


Hvert enkelt parameter bygges op som:


navn = værdi


 • navn
  Kan vælges frit, men bør være meningsfuldt i den aktuelle situation.
 • værdi
  Kan være en fast streng eller værdien fra en eksistrende en variabel: echo "<a href='?fjern=alle&rolle_id=$rolle_id'>nnn</a>


Tilknyttes / foranstilles der ingen filnavn til URL-parametre overføres de til browserens URL-felt på aktuel side og kan bruges derfra.


URL-parametre kan tilføres browserens URL-felt fra følgende udgangspunkter:

 1. Med HTML links
  <a href="index.php?produkt_id=30">Vis Produktet med ID'et 30</a/>

 2. Med button tag og javaScript
  <input onclick="window.location='produkter.php?produkt_id=30'" type="button" value="Send data" />

 3. Med form tag
  <form action="" method="get">
  <input type="text" name="produkt_id" value="30" />
  <input type="submit" name="send" value="Send data" />
  </form>

 4. Med PHP-metoden header()
  header ("Location: ?rolle_id=$rolle_id");
  exit;

 5. Manuel indtastning i URL-feltet
Brug af URL-parametre


Ved indlæsning har $_GET-variablen typisk følgende grundsyntaks:


<?php
$variabel0z = " ";

if ( isset ($_GET['variabelnavn0x']))
{
$variablenavn01 = $_GET['variabelnavn01'];
$variabelnavn02 = $_GET['variabelnavn02'];

...
Her indsættes al den øvrige programkode.
...
}
else //GET
{
echo "<p>Der er problemer med URL-parametrene.</p>";
} // GET

?>


Parametrene er ikke samlet under en fælles ident. For at se, om der findes URL-parametre, måler man direkte på navnet på et af dem.


Indlæsningen af URL-parametre skal foretages der, hvor de skal bruges. Det vil som oftest være i den øverste del af det program, hvori den skal anvendes (dog ofte med definition af variabler etc. foranstillet).

Den nederste del af opbygningen ('else'-delen) placeres normalt nederst i programmet eller kan undlades.


Konverteringen til variabler er ikke strengt nødvendig, men dog hensigtsmæssig. Det kan være uhensigtsmæssigt - eller i visse tilfælde umuligt - at skulle anvende "$_GET['variabelnavn0x']" i programmets kode.


De aktuelle $_GET-parametre kan ses med:
echo '<pre>Indholdet af $_GET er: <br /> '; print_r($_GET); echo '</pre>';.

x
x