logo   MySQL - Datatyper
Det enkelte felt i en MySQL-tabel kan sættes op til at indeholde en af følgende typer data. Det er væsentligt, at vælge så rigtigt som muligt.
Anvendelsen af datatypen 'Decimal' kan være nem at overse.


Numeriske
TypeAngiv lgdMax. længdeVærdi
Int(ja)11-2147483648 - 2147483647
eller
0 - 4294967295
x
TinyInt(ja)4-128 - 127
eller
0 - 255
x
SmallInt(ja)5-32768 - 32767
eller
0 - 65535
x
MediumInt(ja)9-8388608 - 8388607
eller
0 - 16777215
x
BigInt(ja)20-9223372036854775808 - 9223372036854775807
eller
0 - 18446744073709551615
x
Float(ja)dec. nøjagtighed max 24-x - x. (C,D) Definer selv antallet af cifre og decimaler. Default 10,2. Skal have fortegn.x
Double(ja)dec. nøjagtighed max 24-x - x. (C,D) Definer selv antallet af cifre og decimaler. Default 16,4. Skal have fortegn.x
Decimal / NumericjaC = 65-x - x. (C,D) Definer selv antallet af cifre og decimaler.
Bør / skal anvendes til alle former for mængdedata (beløb etc.), hvor decimaler og/eller tusindseparatorer skal kunne indsættes / vises.
x
Dato / tid
TypeFormat
Dateyyyy-mm-ddx
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ssx
TimeStampyyyymmddhhmmssx
Timehh:mm:ssx
Yearyy eller yyyy
year(2) = yy.
x
Tekst strenge
TypeAngiv lgdMax. længde
Char(ja)1 - 255Fast længdex
Varcharja1 - 255Variabel længde.x
Textnej65535Variabel længde.x
Tinytextnej255Variabel længde.
Mediumtextnej16777215Variabel længde.
Longtextnej4294967295Variabel længde.
Blobnej65535Variabel længde.x
Tinyblobnej255Variabel længde.
Mediumblobnej16777215Variabel længde.
Longblobnej4294967295Variabel længde.
Diverse
Enumx
x
x