logo   Ajax - Om Ajax
 ajaxbilledeAJAX (akronym for Asynchronous JavaScript and XML) er en paraplybetegnelse for en række teknologier, der tilsammen kan anvendes til etableringen af asynkrone web rutiner.


Asynkron:
Afsendelse af data til og / eller modtagelse af data fra en server. Mens den asynkrone dataudveksling foregår kan brugeren stadig anvende web-siden uden at hele siden genopfriskes eller afbrydes.


 ajaxbilledeDen asynkrone dataudveksling mellem klient og server startede med udvidelwsen af javaScript med metoden XMLHttpRequest() (XHR). Udover at navnet AJAX er kommet til sidenhen, er der sket den tekniske udvikling:

  • at XML stort set er blevet erstattet af JSON som transportmedie mellem server og klient
  • at jQuery stort set har erstattet javaScript som programmeringssprog på klient siden.
  • at AJAX() har erstattet XMLHttpRequest() som kommunikationsadministrator mellem klient og server.


Ca. 60 programmeringssprog indeholder Ajax-funktionalitet på server siden.


Udover HTTP og HTTPS protokollerne kan Ajax også anvendes sammen med f.eks. FTP protokollen.


Den nok altovervejende anvendelse af AJAX skønnes at være afsendelse af FORMs som requests fra klienten. Dataene vil da være til rådighed i PHP som en almindelig $_POST array (eller $_GET data).


Response opbygges i PHP som en enkelt array eller en enkelt konkatineret variabel. De skal begge have foranstillet 'echo' eller 'print'. 'echo' og 'print' må ikke forekomme i PHP-programmet i andre sammenhænge.


For at kunne arbejde med AJAX skal jQuery være til rådighed for det aktuelle javaScript- (jQuery-) program f.eks ved:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>


Mens anvendelsen af AJAX ikke medfører det store behov for ekstra videntilførsel indenfor HTML/CSS og PHP forholder det sig anderledes med .js-filen. For at mestre den kræves både et godt kendskab til AJAX-konceptet og anvendelse af de funktioner, der underdstøtter det.


Ajax kursus:
jQuery

jQuery indeholder ca. 20 funktioner dedikeret til håndtering af ajax-funktionalitet. De danner idag et defacto grundlag for al ajax-programmering.


6 af metoderne bruges til at styre asynkron håndtering af data.

En af dem 'ajax()' anvendes til afvikling af dialoger, og er vel ofte den der reelt refereres til, når ordet 'ajax' anvendes. Den efterfølgende del af beskrivelsen her er primært relateret til anvendelsen af ajax()-funktionen i jQuery.

De øvrige 5 metoder kaldes under et for 'shorthand' metoder.
Ajax-script

Et ajax-script er (i nærværende sammenhæng) det javaScript-program, der bl.a. indeholder ajax()-metoden. Programmet består typisk af 2 dele:

event-del
Omfatter al den kode, der skal placeres før ajax().
ajax()-del
Selve ajax()-metoden. Den kan underopdeles i en 'request'-del og en 'response'-del.
Requestdelen håndterer overførsel af de nødvendige data fra klient til server, og starter det php- (eller andet) program, der skal udføre den aktuelle asynkrone funktionalitet.
Responsedelen modtager data fra serverprogrammet og returnerer data til klienten som:
- HTML-format,
- juavaScript format,
- JSON-fil eller
- ingen returdata.


Opbygning af AJAX-scripts er p.t. ikke medtaget i Webdok.


x
x