http statuskoder


Oversigter over HTTP statuskoder (Error 404 etc.) kan ses her:

xW3.org
xWikipedia
xCheckUpDown. Omfattende forklaringer til hver enkelt kode.
xTaming the beast
x
x