jQ-logo   Installer jQ plugins    Download


Enhver mappe med et jQuery-program til download indeholder oftest nogle filer, der slet skal bruges i det endelige resultat, og da de filer, der skal bruges, typisk skal placeres forskellige steder, er det hensigtsmæssigt at foretage download et neutralt sted. En procedure som den nedenfor skitserede kan derfor være at foretrække:


 1. jQuery-plugins er typisk placeret i en ZIP-mappe. Download den - typisk til 'download'- eller overførsler'-mappen.
 2. Udpak ZIP-filen på stedet - sker som oftest til en mappe med plugin-navnet.
 3. Læs hvad der findes af 'read me'-filer.
 4. Hvis der i mappen findes en .html-fil åbnes denne. Den er som oftest en "kopi" af en "realistisk situation" og viser oftest, hvilke filer der skal bruges for at anvende plugin-programmet, samt - og det er det vigtige - hvordan eventscriptet og opsætning i BODY-delen skal se ud.Installation


Installation af en jQuery-plugin består typisk af 4-5 dele:

 1. Indsæt filer
  Den medleverede javaScript-fil (gerne minified versionen) og CSS-fil - når medleveret - lagres hensigtsmæssigt.

 2. Links
  Der skal fra HEAD-delen etableres CDN-link til: jQuery-biblioteket
  jQuery CDN-bilbioteket (gerne nyere version end vist her)
  Den medleverede javaSsript-fil.
  Den evt. medleverede CSS-fil.
  <!-- jQuery links start ---------- -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="javascript.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <!-- jQuery links slut ----------- -->


 3. Billeder / ikoner
  Evt. medleverede billeder / ikoner gemmes i overensstemmelse med vejledningen.

 4. Event handler
  Den medleverede event handler indsættes - typisk nederst i HEAD delen.
  Den vil være individuel for hvert plugin program, men kan se sådan ud:
  <!-- jQuery eventhandler (ID) start ---------- -->
  <script>
  $(document).ready(function($){
  $('#css-selektor').metode_i_js-program();
  });
  </script>
  <!-- jQuery eventhandler (ID) slut ----------- -->
  Det kan ofte være nødvendigt at indsætte, rette, slette parametre i handleren for at hente det ønskede resultat fra javaScript programmet.

 5. HTML.
  Den relevante HTML-kode tilpasses, så den kan spliie sammen med event-handleren og dermed jQuery programmet.
  Tilpasningen involverer som oftest bl.a., at der skal indsættes en 'ID=".."-selektor. Den skaber den egentlige forbindelse til event handleren.
  Tilpasningerne varierer meget fra program til program, men kan se sådan ud:
  <!-- ID-selektor start -------------- -->
  <a id="css-selektor" href="abc.jpg" data-aa-bbb="ccc"> <img src="abc_lille.jpg" alt="x" /> <&/a>
  <!-- ID-selektor slut --------------- -->
Programkvalitet


Selvom om jQuery søger at være af meget høj kvalitet, er det dem, der udvikler plugin-programmerne, der sætter standarden for kvaliteten og tilgængeligheden for de enkelte plugin-programmer.

x
x