logo   Eksempler på Reg Exp
RegEx kan være en hjælp til at sikre korrekt syntax for f.eks. inddata til form-felter før dataene sendes til PHP til validering. De må dog ikke blive et alternativ dertil.


Decimal tal (dansk syntax)


name='pris' pattern='[0-9]*,[0-9][0-9]' title='komma og 2 decimaler' value='" . $pris . "'


Kontrol af at data, før overførsel til $_POST, består af:
- et ubegrænset antal tal foran kommaet,
- et komma og
- to cifre efter kommaet.


Importerede filnavne


Importerede filnavne kan indeholde specialtegn, som PHP har vanskeligt ved eller slet ikke kan håndtere. For at undgå problemer foretages validering med denne regexp.


if (!preg_match("/^[a-zA-Z0-9\-_.]*$/",$file_name))
{
$fejlbeskeder .= "Filnavnet:<br />$file_name<br />indeholder ikke-tilladte tegn.<br />Skal rettes.<br />";
}


Kun filer, der kun indeholder tegnene mellem [], slipper igennem uden at skulle rettes.

x
x