logo   Wamp - start / manager

Wamp - start


Manuel start

 • Klik på Wampmanager-ikon på skrivebord eller i proceslinie og derefter på "ja" i "Vil du tillade ...".
 • I højre side af proceslinien vises i ret hurtig rækkefølge rødt, gult og grønt Wampmanager-ikon rød gul grøn.
 • Ved grøn kører Wampserver og tilknyttede programmer.
 • Ved klik på ikonet vises Wampmanager-vinduet.


Automatisk start


Wamp kan ved start af serveren startes automatisk som en Service. Det indebærer, at den starter "bagved" brugerens Logon. Den fulde web-server funktionalitet overfor omverdenen igangsættes fuldtud.

Funktionaliteterne knyttet til automatisk start er beskrevet her:


Wamp manager

Den automatiske start omfatter ikke WampManager. For at starte den er det nødvendigt at:

 • Logge ind på serveren med normalt windows-login.
 • Trykke en enkelt gang på rød-ikonet i procesliniens venstre ikonrække. Ved dobbletklik genstartes Apache også, hvilket ikke er nødvendigt.


Jobliste - Detaljer


Når WAMP kører skal Windows10 - Jobliste (højreklik på Windowsikon -> Jobliste) vise følgende data:

I fanebladet "processer" afsnit "Baggrundsprocesser"

aestan menu
og
apache http server


I fanebladet "detaljer"

httpd exe
og
wampmanager exe
Det er vigtigt at alle tre processer "Kører". De øvrige data betyder mindre.


Wampmanager


Wamp manager åbnes ved klik på grøn i højre side af proceslinien.


manaagerWampmanager er en menu til opsætning og den daglige drift af programmerne i WampServer.

 • Localhost Viser vindue med 5 nedenfor viste hovedafsnit.
  • Server configuration Oversigt over aktive Apache extensions.
  • Tools
   • phpinfo() Viser oplysninger om PHP som trukket med funktionen phpinfo().
   • phpmyadmin Åbner for brug af phpMyAdmin til vedligehold af MySQL.
   • Add a virtual host Viser on-line vindue til etablering af ny virtuel host. Vil foretrække etablering direkte i filen httpd.vhosts.conf.
  • Your projects Viser undermenu med oversigt over mapper i www.mappen. Menuens sites kan startes derfra.
  • Your aliases
   • adminer Åbner for brug af phpMyAdmin til vedligehold af Adminer.
   • phpmyadmin Åbner for brug af phpMyAdmin til vedligehold af MySQL.
   • phpsysinfo Viser forskellige systeminfo om den fysiske maskine Wamp kører på.
  • Your VirtualHost Viser oversigt over URL for de virtualhosts (både localhosts, lanhosts og webhosts) der er opsat i httpd.vhosts.conf filen. De enkelte hosts kan startes derfra.

 • phpMyAdmin Åbner for brug af phpMyAdmin til vedligehold af MySQL. Det er det normale at starte phpMyAdmin herfra.

 • Adminer Åbner for brug af Adminer til vedligehold af MySQL. Har ikke været anvendt.

 • Your VirtualHosts Åbner undermenu visende alle virtual hosts (både localhosts, lanhosts og webhosts) i httpd.vhosts.conf filen. De enkelte hosts kan startes derfra.

 • www directory Åbner stifinder med www-mappen aktiv.

 • Apache Åbner undermenu med oplysninger om Apache.
  • Version I undermenu vises aktuel version og check for aktiv version.
  • Service administration 'wampapache64' Åbner undermenu til Stop / Start / Restart af Apache eller Install / Remove tilladelse til at Apache kører selvom Wampserver ikke kører).
  • Apache modules I undermenu vises liste over alle moduler i httpd.conf filen. Aktive moduler angives ved checkmærke.
  • Alias directories I undermenu vises stier til 'Aliaser' og individuel adgang til at vedligeholde / undertrykke Adminer, phpMyAdmin og phpSysInfo. Endvidere kan tilføjes nye Aliaser.
  • httpd.conf Åbner Notesblok-vindue til vedligehold af httpd.conf-filen. Fylder 11 sider som print.
  • httpd.vhosts.conf Åbner Notesblok-vindue til vedligehold af httpd.vhosts.conf-filen. Det er det normale at udføre vedligehold af vhosts herfra.
  • Apache error log Åbner Notesblok-vindue visende Apache's fejl log. Kan være god at kigge i ved problemer med Apache.
  • Apache access log Åbner Notesblok-vindue visende Apache's access log. Viser korte data om alle de requests Apache modtager. Der findes Analyzere der kan anvendes til at analysere log filen med.
  • Apache documentation Åbner Apache dokumentation.

 • PHP Åbner undermenu med oplysninger om PHP.
  • Version I undermenu vises oversigt over installerede versioner og check for aktiv version.
  • php Settings I undermenu vises oversigt over alle parametre i php.ini og check for parametre, der er "on".
  • php extensions I undermenu vises oversigt over extension-links i php.ini og check for aktive. Extension-koderne lagres i php/php vers/ext/ .
  • php.ini Åbner Notesblok-vindue til vedligehold af php.ini-filen. Fylder 38 sider som print. Vedligehold bør kun udføres med stor varsomhed.
  • PHP error log Åbner Notesblok-vindue visende PHP's fejl log. Kan være god at kigge i ved problemer med Apache
  • PHP documentation Åbner PHP dokumentation.

 • MySQL Åbner undermenu med oplysninger om MySQL.
  • Version I undermenu vises oversigt over installerede versioner og check for aktiv version.
  • Service administration 'wampmysqld64' Åbner undermenu til Stop / Start / Restart af MySQL eller Install / Remove tilladelse til at MySQL kører selvom Wampserver ikke kører).
  • MySQL settings Undermenu med parametre i my.ini-filen (my i mysql/mysql vers /) og individuelle undermenuer til valg af parameterværdier.
  • MySQL console Efter vinduer til MySQL brugernavn og password åbnes CMD-vindue for arbejde direkte i MySQL med databaser, tabeller etc. Langt fra at være brugervenligt. Brug i stedet phpMyAdmin eller Adminer.
  • my.ini Åbner Notesblok-vindue til vedligehold af my.ini-filen. Vedligehold bør kun udføres med stor varsomhed.
  • MySQL log Åbner Notesblok-vindue visende MySQL's fejl log.
  • MySQL documentation Åbner MySQL dokumentation.
  • Test port / Use a port other than / Test MySQL port usedAktiviteter knyttet til MqSQL's default port 3306.

 • Maria DB Som MySQL, men for Maria databasen

 • Start / Stop / Restart Start, stop og restart af Wampserver under manuel drift.
x
x