logo   JSON filer
JSON (JavaScript Object Notation) er et sprog-uafhængigt dataformat med udspring i javaScript. Det primære anvendelsesområde er udveksling af data mellem ca. 60 programmeringssprog (heriblandt javaScript og PHP).


Overførsel af JSON-filer kan foretages via FTP- og HTTP(S)-protokollerne.


Dataindholdet i en JSON-fil er navn og værdi par.


Der kan anvendes tre slags "containere":
-   {} objekter. Objekter kan både placeres liniært efter hinanden og hierarkisk indlejret i hinanden
-   [] array. Placeret indlejret i objekt og skal have objekter indlejret i sig.
-   "" omkring tekststrenge

og 2 separatorer

-   : separator mellem navn og værdii property
-   , afslutter property (må ikke sættes efter sidste property)


Fil med array

{ // objekt
   "people": [
      {
         "name": "Anders",
         "aktiv": true,
         "age": 27
      },
      {
         "name": "Bent",
         "aktiv": false,
         "age": 42
      }
   ]
}
Datatyper

En JSON-fil kan kun indeholde data i følgende formater:

number
string
boolean
null
andre objekter
arrays
Validering

Om en JSON-fil er valid kan testes her x.


https://www.youtube.com/watch?v=BGfmpvM4Zp0

x
x