logo   Bootstrap - Tilpasning
I forbindelse med anvendelse af Bootstrap kan tre former for tilpasning være aktuel.

Egne CSS data
Visual editor
Ombygning af Bootstrap filer eller
Anvendelse af templates / themes


Egne CSS data


Uanset om man vælger at anvende:

Standard Bootstrap
Visual editor
Ombygget Bootstrap eller
Template

Vil der blive behov for både at:

Tilpasse CSS-data i den benyttede fil med bootstrap-data / template-data.
Tilføje egne CSS-data der hvor Bootstrap ikke dækker


Selv når det er muligt, må der aldrig foretages rettelser / tilføjelser / sletninger direkte i den primære fil med bootstrap-data / template-data. I stedet benyttes en efterfølgende 'overskriv'.


I HEAD-delen på de sider, der skal anvende Bootstrap, placeres (udover link til den primære Bootstrap-fil / template-fil) links til en eller to css-filer. Linksene placeres efter linket til den primære Bootstrap fil.


Dataene til overskrivning af Bootstrap-filen / template-filen og egne CSS-data placeres enten i samme eller i to filer.


For at kunne overskrive Bootstrap data, er det væsentligt at anføre både den nøjagtigt rigtige selektor og deklaration. Til disse føjes den ønskede nye værdi.


Selektorerne for egne CSS-data må ikke konflikte med selektorerne i Bootstrap-filen. Den kan ses her: x.


Visual editor


Midt imellem udfordringen med at opbygge en side fra grunden og anvende en foruddefineret template kan løsningen være at anvende en af de flere virtuelle Bootstrap editorer, der udbydes. x x x x x


Udover at nogle er freeware, mens andre er payware har editorerne hver især sine fordele og ulemper - og den i den enkelte situation optimale editor findes ikke nødvendigvis. Fælles for anvendelsen af dem er imidlertid, at de afskærer fra kendskab til viden om hvordan Bootstrap grundlæggende fungerer.


Ombygning af Bootstrap filer (Customize)


I stedet for at skulle lave måske ganske mange 'overskriv'-rettelser til standard Bootstrap filer, kan det være tillokkende at generere sine egne filer tilpasset egne forhold - et stykke af vejen.


Den måske mest umiddelbare ulempe er, at man ikke kan benytte CDN-links, men skal have filerne lagret lokalt.


For at kunne opbygge de rigtige filer skal man helst have et ganske godt kendska til Bootstrap. Man kan dog lave lige så mange filsæt det skal være, indtil den rigtige løsning er fundet - også efter at man er begyndt at bruge data fra filerne.


Før man trykker på knappen for at etablere nye filer, er det væsentligt, at man har fuld dokumentation for den valgte opsætning - enten i form af print eller PDFfiler. Både hvis man har kunnet nøjes med en enkelt version, og hvis man har flere, er det væsentligt, at have et godt overblik over opbygningen.


Hos Bootstrap etableres filerne med CSS pre-processoren Less. Rygter vil vide, at i Bootstrap 4 skal det gøres med SCSS og derefter med PostCSS.


Opsætningen foretages fra denne side x og udføres ved at trykke på den brede knap "Compile and Download" nederst på siden.


Siden består af 3 dele:
Less Files
jQuery plugins
Less variables


Less Files


Selekter de dataområder, der skal medtages i den opbyggede fil. Det vil være en fordel, at undlade de områder, der ikke skal bruges, da den fil, der skal uploades til brugerne derved bliver derved bliver mindre.


jQuery plugins


Selekter de jQuery filer, der skal medtages i den opbyggede fil. Det vil være en fordel, at undlade de områder, der ikke skal bruges, da den fil, der skal uploades til brugerne derved bliver derved bliver mindre.


Less variables


Indenfor de dataområder, der er valgt Less-filer for kan der for de viste properties indsættes andre værdier efter behov. Opgaven besværliggøres af, at det er 'Less'-navne, der vises efter @. Disse svarer langtfra alle 1:1 til de endelige selektorer. Endvidere må man i visse tilfælde næsten gætte sig til, hvilke værdier, der er gyldige.


Templates / themes


Et alternativ til selv at opbygge en struktur m.v. kan være at finde og downloade en af de mange templates / themes der tilbydes på nettet.


Udbuddet spreder sig over freevare og payware, over templates der designmæssigt passer godt, passer så nogenlunde eller passer slet ikke til det aktuelle behov, over simple til komplekse, over overfladiske til gennemarbejdede, over engangs- til versionsvedligeholdte, over tillægs- CSS-fil til fuldt erstattende CSS-fil etc. etc. Valget må afhænge af den aktuelle situation.


x
x