logo   Strukt. data - JSON-LD
JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) er baseret på opbygning af en JSON-lignende fil i den enkelte HTML-side. Filen opbygges som oftest i den nederste del af HEAD-delen, men kan også placeres i BODY-delen.


Ved opbygning af strukturerede data med JSON-LD er der ikke noget direkte link / genbrug mellem teksten på den enkelte side og de værdier, der indgår i filen. Designeren må selv indsætte de enkelte ord i filen. Det skaber både en frihed og en binding. Det kan (med risiko for problemer) vælges, at indsætte ord, der ikke indgår i teksten. De valgte søgeord skal / bør være indeholdt i teksten. For store afvigelser indebærer, at siden bliver vist af søgemaskinen i situationer, hvor dens indhold ikke har tilknytning til det søgte.


JSON-LD template.

Denne kode kan bruges som template for opbygning af en JSON-LD fil.

<script type="application/ld+json">
{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "indsæt primær type",}
</script>


JSON-LD symboler etc.

Under opbygningen af JSON-LD filer anvendes følgende symboler:

,Komma-separator der fortæller parseren "at der er flere" til adskillelse mellem de enkelte "kommandoer". Skal sættes efter alle @type og parameter-sekvenser og i [...] bortset fra "den sidste".
"@context": "https://schema.org"Link til "schema.org".
"@type": "xxxxx"Link til den anførte "type" for at kunne arbejde med dens parametre. Som "https://schema.org/xxx"
"headline":navn på parameter fra den valgte "type".
{ ... }Omkring hele scriptet: Signalerer til JavaScript parseren, at alt mellem paranteserne skal parses.
{ ... },Inde i scriptet: Signalerer til JavaScript parseren, at alt mellem paranteserne skal parses som et objekt.
{ ... }Omkring værdidelen af nestede / indlejrede typekald.
[ ... ]Omkring værdier, når der er knyttet mere end en værdi til et parameter. (F.eks. billeder).


De mest anvendte primære typer synes at være:

Article / NewsArticle /BlogPosting, Event, Job Posting, Local business, Organization, Pewrson, Product, Recipe og Review.


Opbyg JSON-LD fil


BeskrivelseTemplate
Eksempel
I https://schema.org/docs/full.html findes den "primære" type, der skal anvendes til opbygningen af JSON-LD-filen.
Det måske sværeste ved opbygningen af en JSON-LD fil er at finde den rette primære type.
Nederst i sidens HEAD-del oprettes template til filen.
Navnet på den ovenfor fundne "type" indsættes som primær type.

Selve filen opbygges efter "@type": "primær type" af navn/værdi-sæt med parametre fra den aktuelle "type" som navne. Værdierne kan enten være en tekst (se Tekstparametre nedenfor) eller identen for en indlejret "type" (se Typeparametre nedenfor) - hvortil dens parametre så kan knyttes af de i den enkelte situation relevante "typer" indlejret i hinanden
<script type="application/ld+json">
{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "primær type",
...
...
...
}
</script>
<script type="application/ld+json">
{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "JobPosting",
...
...
...
}
</script>
I skemaet klikkes på den valgte primære type for at få vist oversigt over de primære parametre, der hører til typen.
De primære parametre, der skal bruges til opbygning af filen udvælges.
Tekstparametre
(Parametre, der har anført 'Text' i kolonne 2 - Expected Type):
Som værdi indsættes den i situationen relevante tekst (incl. tal).
Det samme gælder for tekstparametre på alle type-niveauer.
 text
"parameternavn": "text",
"name": "Mobile App Developer",
Typeparametre
(Parametre, der har anført et eller flere 'Type'-navne i kolonne 2 - Expected Type):
Som værdi indsættes navnet på den relevante type.
Der skiftes derved til et nyt underniveau og tekst- eller type-parametrene fra dette anvendes nu til indsættelse.
 text
"parameternavn": {
    "@type": "type-navn",
    ...
}
"hiringOrganization": {
    "@type": "Organization",
    ...
}
Billede(r)
Billeder behandles som tekst-parametre med parametret "image".
Som værdi indsættes billednavn med foranstillet nødvendig sti. (Samme som bruges i sidens <img ...-kode.)
Ved flere billeder indsættes de som kommasepareret liste omkranset af [ ... ].
"image": "sti/billednavn",
"image": "bananabread.jpg",
Så længe typerne iflg. Schema er knyttet til hinanden kan der foretages indlejringer i flere niveauer (her 4).
"primær parameter": {
    "@type": "sekundær type",
    "sekundær parameter": "Software Developers, Applications",
    "sekundær parameter": {
       "@type": "tertiær type",
       "tertiær parameter": {
          "@type": "kvartær type",
          "kvartær parameter": "O*Net-SOC",
          "kvartær parameter": "2019",
          "kvartør paramete": "https://www.onetonline.org/"
       },
       "tertiær parameter": "15-1132.00",
       "tertiær parameter": "Software Developers, Applications",
       "tertiær parameter": "https://www.onetonline.org/link/summary/15-1132.00"
       }
    }
"relevantOccupation": {
    "@type": "Occupation",
    "name": "Software Developers, Applications",
    "occupationalCategory": {
       "@type": "CategoryCode",
       "inCodeSet": {
          "@type": "CategoryCodeSet",
          "name": "O*Net-SOC",
          "dateModified": "2019",
          "url": "https://www.onetonline.org/"
       },
       "codeValue": "15-1132.00",
       "name": "Software Developers, Applications",
       "url": "https://www.onetonline.org/link/summary/15-1132.00"
       }
    }
Validering Efter etablering af JSON-LD-fil er det væsentlig at validere filen. (Forkerte data kan gøre større skade end ingen data).
Validering foretages med Google's Structured Data Testing Tool: .
Der kan enten foretages test af hele sitet eller af et indkopieret kodestykke.


x
x