logo   Om modeller
De allerfleste PHP-programmer indeholder interaktion med en database. Den primære interaktion med databasen vil typisk være en af de fire CRUD-kommandoer SELECT, INSERT, UPDATE eller DELETE. Det udelukker ikke, at en eller flere af de andre (især SELECT) også kan indgå i programmer af de andre typer.


I de allerfleste tilfælde er grundstrukturen i opbygningen af programmer indenfor hver af de fire typer den samme. Ud fra den kan der dog være betydelige afvigelser.


De fire modeller viser en basal opbygning af hver af de fire typer programmer baseret på kodning efter "procedure"-metoden. CRUD-koden - interfacet til databasen er dog ikke vist. CRUD-koderne kan i PHP opbygges på 3-4 forskellige måder som beskrevet under menupunktet CRUD. I den enkelte model indsættes den type CRUD-kode, man ønsker at bruge.

x
x