logo   Farver


Farver spiller en stor rolle i forbindelse med hjemmesider.


Næsten al farveanvendelse på hjemmesider er baseret på RGB farvesystemet. Printere - og den grafiske branche i almindelighed - anvender oftest CMYK farvesystemet.


I de fleste tilfælde er der under arbejdet med hjemmesider ingen grund til at kere sig om CMYK. Programmerne på printerne indeholder kode til at konvertere fra RGB til CMYK.


RGB


RGB betyder Red / Green / Blue (rød, grøn, blå). Hver at de 3 farver findes i 256 nuancer (00 - FF i hexadecimale værdier). Man ser ofte i produktanprisninger, at skærme kan håndtere ca. 16 millioner farver. Det tal frem kommer som 256 * 256 * 256 = 16.777.216

RGB farver kan angives på 3 forskellige måder (se mere nederst på denne side):

  • Navn
    Det navn de er angivet med i farvetabellerne.
  • #xxxxxx
    6-cifret hexadecimal værdi. Hver RGB-farve angives ved 2 cifre. Farvevalget bliver derved 16.7 millioner farver.
  • #xxx
    3-cifret hexadecimal værdi. Hver RGB-farve angives ved 1 ciffer. Farvevalget bliver derved begrænset til 4096 farver.


RGB farver kan angives på 4 forskellige måder:

Link
HEX 6#000000 - #FFFFFFDen almindelige HEX metode. Alle farvens 6 cifre anføres
HEX 3#000 - #FFFKan anvendes, når HEX-cifrene er ens 2 og 2. F.eks: #00F.
RGBrgb(0, 0, 255);Kommasepareret angivelse for hver af farverne R, G og B.
RGBrgb(0%, 0%, 100%);Procentuel angivelse for hver af farverne R, G og B.


Anvendelsen af "web-sikre" farver har idag mindre betydning end for år tilbage. Diverse udstyr er over tiden blevet bedre til at håndtere farver.


Link
ColorsRGB farver understøttet af alle browsere (Alfabetisk orden)Navn og HEX-værdi på 147 farver i alfabetisk orden. Udgang til Farve Picker og Farve Mixer.
ColorsColor pickerAlmindelig colorpicker - online.
ColorsBilled analyseAnalyser fraver i indlæst billede - online.
ColorsAdobe Kuler100-vis af farveforslag hver især baseret på 5 farver.
ColorsRGB farver understøttet af alle browsere (Hex orden)Navn og HEX-værdi på 147 farver i HEX orden. Udgang til Farve Picker og Farve Mixer.
ColorsRGB Farve PickerValg blandt 127 farver og 21 nuancer for hver af dem med angivelse af HEX-værdi for hver nuance.
ColorsRGB Farve MixerValg af 2 farver blandt 127 og gradient med 21 nuancer mellem dem med angivelse af HEX-værdi for hver farve og nuance.
ColorsWeb-sikre farver216 web-sikre farver med angivelse af farve og 6-cifret værdi.
ColorsGråtonerRGB-farver og tilhørende gråtoner.
ColorsBl.a. alle 3-cifrede RGB-koderViser alle 16*16*16 3-cifrede RGB farver. Alsidig farvevælger (incl. transparent) og konvertering RGB -< HEX, HEX -< RGB samt RGB -< CMYK
ColorsRGB farverCa. 1100 farver vist med RGB-koder. Farverne vises i stigende RGB-værdi.


RGBa


For RGB farverne kan deres gennemsigtighed styres med en 'alpha'-værdi. Den indsættes som en kommasepareret decimal sidst i datastrengen.
Ved '0.0' er der fuld transparens (der er ingen grund til at indsætte farven).
Ved '1' er der ingen transparens (Der er ingen grund til at anføre 's'-decimalen.).


RGBargba(0, 0, 255, 0.3);RGB med tilføjet alphaværdi som decimal for gennemsigtighed.


CMYK


CMYK betyder Cyan / Magenta / Yellow / Black (cyan, magenta, gul, sort). Oversigter over farver kan ses her:Link
ColorsCMYK hovedfarver
ColorsCMYK nuancer af hovedfarverne


Konvertering


Nedennævnte sider giver mulighed for online at konvertere begge veje mellem RGB og CMYK.


Link
ColorsRGB -> CMYK og v.v.Farvevis konvertering fra RGB til CMYK og fra CMYK til RGB.
ColorsRGB -> CMYK og v.v.Farvevis konvertering fra RGB til CMYK og fra CMYK til RGB.


Farveprogrammer


Ofte kan man have behov for en mere fleksibel tilgang til farver end blot oversigter og konverteringer - f.eks. til at kunne bestemme farven på ned til en specifik pixel i et billede. De nedennævnte er blot 2 blandt en del gratis programmer til håndtering af farver.


Link
ColorsColorManiaGanske avanceret gratis program til bl.a. at bestemme farveprøver fra billeder. Kan med pipette og forstørrelsesglas registrere farven på 1 pixel.
ColorsColorPicGanske avanceret gratis program til bl.a. at bestemme farveprøver fra billeder. Kan med pipette og forstørrelsesglas registrere farven på 1 pixel.


Farver i CSS


Farver (både tekst og baggrunde) kan angives i CSS på følgende måder:


CSS-navnFarveKode
.css{ color: #f00; }/* #rgb */
.css{ color: #FF0000; }/* #rrggbb */
.css{ color: red; }/* farve navn */
.css{ color: rgb(255, 0, 0); }/* heltal 0 - 255 */
.css{ color: rgb(100%, 0%, 0%); }/* procent 0% - 100% */
.css{ color: rgba(255, 0, 0, 0.4); }/* heltal 0 - 255 samt decimal */
.css{ color: cmyk(0, 1, 1, 0); }/* decimaltal 0.0 - 1.0 */
.css{ color: cmyk(0%, 100%, 100%, 0%); }/* procent 0% - 100% */
x
x