logo   PHP - Om <form>
Form er det eneste HTML-tag der som container kan anvendes til at sende data retur til Webserveren og derfra videre til server-side programmer.
Minimum form


En form består som minimum af følgende kode (der dog kun fungerer som en knap):


<form action="xxx.htm" method="post">
<input type="submit" value="Knap" />
</form>


<input type="submit" .... skal altid være placeret indeni <form... - containeren for at denne kan fungere.


Der kan være et ubegrænset antal forms på en side.
<Input ... tag


De data en 'form' skal håndtere placers i <input.. tags. De kan placeres på 2 måder:


 • Interne
  Interne <input tags placeres inde <form...-containeren. De bliver derved automatisk en integreret del af formen.
  <form action="action_page.php">
  <input type="text" name="fornavn" value="Anders">
  <input type="text" name="efternavn" value="And">
  <input type="submit" value="Send">
  </form>

 • Eksterne
  Eksterne <input tags placeres et (kodemæssigt) vilkårligt sted udenfor <form...-containeren. De kan være placerede både før og efter formen.
  <form action="action_page.php" id="formnavn">
  <input type="text" name="fornavn" value="Anders">
  <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <input type="text" name="efternavn" value="And" form="formnavn">


  Der etableres link mellem eksterne <input type... og den relvante <form ... med hhv: 'form="formnavn"' og 'id="formnavn"'.
Button


En knap indlejret i en form kan også anvendes som link:


<form>
<input type=button
value="Tekst på knappen"
onClick="self.location='URL.htm'">
</form>
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<a-tag links.

// Link til anden intern side
echo "<td><a href='filnavn.php?variabel=$row[variabel]'>Ret</a></td>";


// Link til anden intern side. Med pop-up vindue (javascript)
$onclick = "return confirm(\"Er du sikker på du ønsker at slette xxxxxxx: $row[variabel01] $row[variabel02] ?\")";
echo "<td><&a href='filnavn.php?bruger_id=$row[variabel]' class='slet_link' onclick='$onclick'>Slet</a></td>";
Drop down menu med aktive menupunkter


Denne select er ikke en almindelig drop-down menu. JavaScript koden sikrer, at der umiddelbart linkes til de anførte URLs.


<select
onChange='if(this.selectedIndex!=0)
self.location=this.options[this.selectedIndex].value'>
<option value='' selected>VÆLG
<option value='internfil.php?elst_id=$row[elst_id]'>Opret
<option value='http://www.javascripter.net'>JavaScripter.net
</select>
x
x