logo   Google - My business
Efterhånden som man i et Google Map kommer ned mod lokal visning dukker der gradvis en række runde logoer op med tilhørende tekst.

Logoerne og teksterne refererer typisk til:
- parker o.l.
- turistseværdigheder
- offentlige institutioner og virksomheder
- private institutioner og virksomheder
- enkeltpersoner i undtagelsestilfælde


Logoerne og de tilhørende tekster har deres oprindelse i Google produktet 'My Business' .


My Business giver på denne måde de pågældende mulighed for at gøre opmærksom på sig selv eller det de repræsenterer over for brugerne af Google Maps. My Business er gratis at anvende og synes at være Google's frontfigur for at gøre virksomheder etc. til kunder hos Google.


Ved klik på et MB-ikon på et GM-kort vises et info-vindue med denne struktur:


Ved at klikke på URL åbnes MR-brugerens hjemmeside.


Ved at klikke på 'flere oplysninger' åbnes for MR-brugerens Google+. Fra -ikonet derpå har slutbrugerne adgang til ruteplanlægning  logo på fuldskærm kort; f.eks:

x
x