logo   Sitemap diagrammer
Diagrammer for sitemaps og flowcharts kan tegnes med adskillige programmer. Et af dem er 'draw.io'.


Draw.io anvendes online herfra Draw i o. Datafiler kan gemmes i skyen og på aktuel computer. I sidste tilfælde kan kun gemmes til 'Overførsler'. Etablerede filer kan dog åbnes fra hele lokalnettet - og gemmes dertil igen. Filer kan endvidere gemmes som billeder i .png og andre formater.


Symbolerne under 'Flowchart' er velegnede til etablering af både flowchart og sitemaps.


Der bør startes fra et 'Blankt diagram'.
Papirstørrelse

Kan bl.a. være A3, A4 eller A5.
Symboler

Kan trækkes til papiret, kopieres, slettes, forstørres, formindskes, flyttes og roteres.
Tekst

Kan placeres både i og udenfor symboler ved blot at taste den ønskede tekst.
Streger

Tegning af streger kan være lidt af en udfordring:

  • Vælg streg
  • Tryk mus over 'fastgørelsespunkt' indtil lille grøn ikon vises på fra-symbol.
  • Træk trykkes mus til 'fastgørelsespunkt' på til-symbol
  • Linier kan også fastgøres til 'fastgørelsespunkter' på andre linier.
  • Der skiftes evt. automatisk til det i situationen mest hensigtsmæssige 'fastgørelsespunkt.
  • Linier slettes ved at aktivere og vælge 'Slet' eller 'Klip' i viste menu.
x
x