logo   Om strukturerede data
Strukturerede data kan være flere forskellige ting.


Data på en HTML-side er fra fødsel ikke strukturerede. Det medfører, at de er vanskelige for en søgemaskine's crawler at gå til på en systematisk måde. Crawleren vil derfor ikke vide om et givet ord f.eks. er et biord, et forholdsord eller et tillægsord, eller om det er det ene af de tre ord, der udgør et firmanavn. De søgeord crawleren udtrækker vil derfor være meget tilfældigt valgt og ikke nødvendigvis optimalt søgevenlige set fra desgnerens synspiunkt.


HTML indeholder ingen tags eller andet, der kan fortælle hvilke ord etc. på en side der i søgesammenhæng er væsentlige for at opnå et meningsfyldt sægeresultat for at siden bliver vist i en browser.


Google, Microsoft, Yahoo og Yandex (vistnok mest Google) er gået sammen om at oprette et omfattende markup-bibliotek på "Schema.org". Biblioteket er bygget op hierarkisk som et antal "typer" (types) dækkende et meget bredt emneområde. Til hver type er knyttetet antal for den pågældende type relevante parametre.


Tilbage hos browserejerne giver giver typerne og parametrene mening for opbygning af den søgestruktur, de tilbyder brugerne.


Strukturerede data, som de skal forstås i nærværende sammenhæng, opbygges på den enkelte HTML-side ved ud fra specifikke regler at indsætte type-identer og etablere "variabler" sammensat af Schema-parametre (variabel-navn) og relevante ord, tal, tekst, billeder (variabel-værdi) fra sidens HTML-tekst.


Når En crawler kommer på besøg på en side vil den udelukkende / først og fremmest gå efter sidens strukturerede data og lade biord være biord. Prograsmmøren vil dermed have overtaget styringen af, hvilke data fra den enkelte side, der skal bruges til at præsentere siden hos søgemaskinen.


Populært udtrykt indebærer tilstedeværelsen af strukturerede data for en HTML-side, at datastrømmen vendes. I stedet for at crawleren søger på må og få - med et ofte tvivlsomt resultat til følge, får den nu de relevante data serveret på en måde som den umiddelbart kan forstå og bruge i en meningsfyldt opbygning af søgemaskinens datagrundlag for visning af gode søgeresultater.


Der findes flere måder, at etablere strukturerede data på. Tre (og især den første af dem) synes at være meget udbredte:

  • JSON-LD
  • Microdata
  • RDFa


Fælles for de tre er, at de anvender biblioteket i "Schema.org".


Gode strukturerede data udgør et væsentligt elment i opbygningen af en god SEO.


Blandt de crawlere, der kan læse strukturerede data, synes det at være Google, der har førertrøjen på - og her foretrækker man strukturering med JSON-LD.


x
x