logo   Cookies - 3'part
Cookiepedia
Ved behov for at vide mere om:
Cookies knyttet til en specifik URL
Forklaring på en 3'parts cookie
Cookies knyttet til en specifik 3'part udbyder.
Kan hjælp måske hentes hos Cookiepedia
Vælg fra drop-down menuen, anfør søgeord og tryk Search.
Siden synes langt fra at være komplet.
"ekstrabladet.dk" kan være et godt sted at starte øvelse.
Oprindelsen for 3'parts cookies er altid, at en site-ejer ønsker en anden virksomhed leverer en funktionalitet, der resulterer i etableringen af 3'parts cookies, knyttet til sit site. Det vil typisk være udbredelsen af reklamer på andre sites eller indhentning af statistikdata (performance) vedr. eget site.


Udgangspunktet er altid, at der på ejerens site (ofte på dets index-side) indsættes et javascript baseret på kontraktlig aftale (ofte kaldet et "pixel"). Denne pixel etablerer opkobling til den eksterne virksomhed (scriptet vil typisk være leveret af denne). Denne eksterne virksomhed (3' part) vil typisk tilbyde at destribuere de reklamer site-ejeren måtte ønske indsat på sine sider, når de vises for brugerne, eller forestå opsamlingen af statistikdata.


 • Reklamer
  Når en bruger kommer ind på et site med en reklame-pixel (i index-filen) sender denne besked til 3'part virksomheden, der viser de aftalte reklamer på brugerens browser og placerer 3'parts cookies på den "uskyldige" brugers browser. Findes der i forvejen 3-part cookies fra den pågældende reklanevirksomhed, hentes disse før reklamerne opbygges. Ved således at udnytte cookies "fra sidste gang" sikres, at reklamerne bliver så målrettede mod den enkelte bruger som muligt.
  Der kan være forskellige varianter over dette forløb alt efter den type aftale site-ejeren har med reklameudbyderen.
  Udover indsættelse af pixel-kode skal der også indsættes specifik kode de relevante sider på sitet, hvor der skal vises reklamer.
  Reklamer bør undlades på sites med e-handel.
  De kan aflede kunders opmærksomhed.
  Der kan blive vist reklamer for et konkurrerende produkt.

 • Performance


Tredie part cookies er persistente cookies, der placeres på og læses fra brugerens browser af andre end udbyderen af det site brugeren aktuelt er på. Det må antages, at der også kan forekomme 3'part SESSION cookies.

Blandt de forskellige 3'parts cookies er:
Advertising cookies
Retarget cookies
Affiliate cookies


Pixel

En pixel knyttet til reklamer kan se sådan ud:

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({        google_ad_client: "ca-pub-896021530414xxxx",        enable_page_level_ads: true     }); </script>

   


Advertising cookies

Advertising er grundformen i anvendelsen af reklamecookies. Anvendelsen af dem følger det ovenfor beskrevne forløb.


Affiliate cookies

Affiliate cookies bruges i forbindelse med visning af reklamer ved Affiliate Marketing.


At være "affiliate" og dermed drive affiliate marketing fra sit site udføres ved, at anvende sitet som mellemled mellem de brugere, der besøger ens site og links på sitet til udbydere, der tilbyder noget brugeren synes er både så interessant, at det er et besøg værd, og så interessant at det er et køb værd.
Det bedste resultat opnås, når de to sites har "noget til fælles", som f.eks. et site om surfing der affiliater til et site / en forretning med surfingudstyr.


Et affiliate-site vil nok typisk kun have reklamer for et enkelt eller et par sites. Reklamerne placeres på samme måde som "almindelige" reklamer.


Affiliaten modtager et aftalt beløb for hvert salg der har affiliate-sites som oprindelse. Beløbet udløses typisk når brugeren har betalt for sit køb hos affiliate-kunden. Beløbene opsamles typisk hos affiliate netværket, hvorfra de kan hentes / bliver udbetalt periodisk.


Et "affiliate netværk" er en virksomhed, som på den ene side har annoncører (affiliate kunder) knyttet til sig, og som på den anden side placerer reklamer fra dem på "affiliate sites". Der findes et ganske stort udbud af affiliate netværk (også danske). Hver af dem har specifikke e-handel sites i sin stald. De er igen underopdelt i "kampagner".


Inden man går igang med reklamer er det væsentligt af afklare hvilke netværk / kampagner man tror at kunne tjene penge på - med udgangspunkt på den typiske profil på ens egne brugere.


Markedsplads

Markedspladser som f.eks. JUST EAT udgør en anden form for affiliate marketing. På disse vil reklamerne være flyttet fra marginerne og headeren ind som brødtekst. "Affiliate" og "affiliate netværk" vil i disse situationer være samlet som en enhed.


Retarget cookies

Retagerting (også kaldet remarketing) kan forekomme i flere former: site-based retargeting, search retargeting, email retargeting og CRM retaggeting.

 • site-based retargeting (mest benyttede)
  Efterfølgende visning af dine reklamer til brugere, der har besøgt dit e-handel site, men forladt det uden at købe noget.
 • search retargeting
  Visning af dine reklamer til brugere, der aldrig har besøgt dit e-handel site, men har søgt med relevante nøgleord.
 • email retargeting
  Der sendes en E-mail med salgsunderstøttende indhold til brugere, der har besøgt dit e-handel site, men forladt det uden at købe noget
 • CRM retargeting

En retarget cookie er et centralt element i retargetting / remarketing.

Retargetting / remarketing kan bedst beskrives som en overbygning til den generelle annoncering. Den anvendes til at foretage en udvidet situationstilpasset annoncering overfor brugere, der allerede har været inde på ens e-handel site (eller specifikke sider af det).


Grundlaget for retargeting er retarget-virksomheder og deres javascript kode på en eller flere sider af e-handel sitet, samt "kampagner" med mere målrettede reklamer opsat af siteudbyderen hos retarget-virksomheden.


Når en bruger første gang kommer ind på et site med retarget-funktionalitet etablerer retarget-funktionaliten forbindelse til retarget-virksomheden og derfra sendes en retarget-cookie på brugerens browser.
Performance cookies

Siteejeren kan have entreret med en Analytics-udbyder om at overvåge sitets performance. Analytics-udbyderen vil da - som øvrige 3'parts udbydere - have placeret den nødvendige javaScript kode på sitet og modtage de relevante analytics-data som cookies.


Target cookiesx
x