logo   PHP - SELECT enkelt - template.

Udtræk af en enkelt record fra databasen anvendes næppe nogensinde som den primære DB-aktivitet i et PHP-program. Derimod anvendes de:

ofte i forbindelse med valideringer
i forbindelse med 'drop down'-menuer - Se under PHP | <FORM>

I stedet for at anvende en Select-enkelt til at finde tekster i sekundære DB-tabeller anvendes ofte(st) xxx-join.


*Alle felter i tabellen
tabfelt01, tabfelt02, tabfelt0nDe anførte felter i tabellen
tabelnavnDen tabel, der skal trækkes data fra.
tabfelt_idDet tabelfelt, der skal danne grundlag for selekteringen - som oftest xxx-id feltet.
$felt_idVariabel med den eksterne ident, der skal danne grundlag for selektionen. Kommer f.eks. fra $_POST og tilbage fra <form>
Procedure


$query = "SELECT * FROM tabelnavn where tabfelt_id = $felt_id";
eller
$query = "SELECT tabfelt01, tabfelt02, tabfelt0n FROM tabelnavn where tabfelt_id = $felt_id";
    $result = mysqli_query($db_link, $query)or die (mysqli_error ($db_link));
    $antal = mysqli_num_rows ($result);
if($antal > 0){
    $fejlbeskeder .= "Situationstilpasset fejltekst.<br />";
}
Prepared


$sql = "SELECT tabfelt01, tabfelt02, tabfelt0n FROM tabelnavn WHERE tabfelt_id = ?";
    $query = $db_link->prepare($sql);
    $query->bind_param('i', $felt_id );
    $query->execute();
    $query->store_result();
    $query->bind_result($tabfelt01, tabfelt02, tabfelt0n);
    $antal = $query->num_rows;
if($antal > 0){
    $fejlbeskeder .= Situationstilpasset fejltekst.<br />;
}x
x