logo   MySql - DB: Eklsport / import
Eksport og import af MySql-databaser foretages fra phpMyAdmin.Eksport


Vælg database

Selekter database, der skal eksporteres.

Selekter fanebladet Eksporter.

eksporter


Hurtig

Selekter Hurtig Eksportmetode og tryk Udfør.

eksporter

Vælg Gem eller Gem som.

Ved Gem:

eksporter

Filen er overført til serverens "Overførsler"-mappe. (Kan derfra vedhæftes / overføres til andet medie etc.)


Brugerdefineret

Selekter Brugerdefineret Eksportmetode og tryk Udfør.

Der vises en lang liste med et utal af valgmuligheder.

Afsnittet Tabeller er umiddelbart tilgængeligt som valgområde. Brugen af valgmuligheder i de øvrige to afsnit (Output og Formatspecifikke indstillinger) forudsætter detaljeret kendskab til MySql.
Kan f.eks. bruges, hvis en enkelt eller et par tabeller skal opdateres / repareres.

eksporter

Tryk Udfør og resten er som ved Hurtig.

Import

Placer importfilen så den kan nås med Windows på import-serveren.


Opret database

Før fysisk import skal der være oprettet en database, der kan tage imode de transporterede tabeller.
Under fanebladet Databaser oprettes en ny database med samme navn som den har i importfilen.

importer

Indsæt navn på database og vælg karaktersæt ("utf8_danish_ci skal vælges).

Tryk Opret.

Navnet på databasen vises nu i venstre kolonne i phpMyAdmin og fanebladet Struktur med Opret Tabel vises automatisk. Det viste vindue benyttes ikke.


Importer

Selekter fanebladet Importer.

importer

Gennemse og selekter filen, der skal importeres.

Bibehold øvrige parametre.

Tryk Udfør


Import gennemført

Der vises nu en lang liste (evt. flere skærmbilleder dyb) med oversigt over alle de aktiviteter, der er gennemført automatisk for at importere databasens tabeller og posteringer. Så længe der er grønne overskrifter med grønne checkmærker er importen forløbet korrekt.

importer


Kontrol

Kontroller (stikprøver) via phpMyAdmin, at tabeller og data er korrekt importeret.

x
x