logo   PHP Galleri
PHP galleri med et stort billede og thumbnails til selektion placeret nedenunder.


Omdrejningspunktet i galleriet er variablen $billed_navn. Ved den første indlæsning er feltet tomt og billedvalg foretages med SELECT. Ved opbygningen af thumbnail tilføres navne på de specifikke billeder. Det relevante billednavn overføres til SELECT via $billed_navn.


Billeddata hentes fra DB-tabel med felter til 'vare_id' og 'billed_navn'. Billederne opbevares under samme navn i paralelle mapper.


Udover den egentlige gallerikode indeholder nedennævnte kode også det foranliggende fra $_GET.


<style>
.thumbfordel
{
padding-right: 20px;
}
</style>
<?php
$vare_id = 0;
$billed_navn = "";
if (isset ($_GET['vare_id'])) // start GET
{
   $vare_id = $_GET['vare_id'];
   if (isset($_GET["billed_navn"]))
   {
   $billed_navn = $_GET['billed_navn'];
   }
   $query = "select * from varestam
   inner join designer on des_id = fk_des_id
   inner join serie on ser_id = fk_ser_id
   where vare_id = $vare_id";
   $result = mysqli_query ($db_link, $query) or die (mysqli_error ($db_link));
   $row = mysqli_fetch_assoc ($result);
   // evt. diverse udtræk
   // ...
   echo "<table>";
   echo "<tr><td>";
// STORT BILLEDE
   echo "<span class='overskr'>" .$vare_navn . "</span><br />";
   if($billed_navn == "")
   // VED START
   {
      $query_billed = "select * from varebilleder
      where fk_vare_id = $vare_id limit 1";
      $result_billed = mysqli_query ($db_link, $query_billed) or die (mysqli_error ($db_link));
      $antal_billed = mysqli_num_rows ($result_billed);
      $row_billed = mysqli_fetch_assoc ($result_billed);
      echo "<img src='admin/varebilleder_store/" . $row_billed['billed_navn'] ."'>";
   }
   else
   {
   // VED TRYK PÅ THUMBNAIL
      $query_billed = "select * from varebilleder
      where billed_navn = '$billed_navn'";
      $result_billed = mysqli_query ($db_link, $query_billed) or die (mysqli_error ($db_link));
      $antal_billed = mysqli_num_rows ($result_billed);
      $row_billed = mysqli_fetch_assoc ($result_billed);
      echo "<img src='admin/varebilleder_store/" . $row_billed['billed_navn'] ."'>";
   }
   echo "</td><td>";
   echo evt. tekst til stort billede;
   echo "</td></tr>";
//STORT BILLEDE SLUT

// THUMBNAILS - VIS og LINKS
   echo "<tr><td>";
   echo evt. tekst til thumbnails";
   $query_billeder = "select * from varebilleder
   where fk_vare_id = $vare_id";
   $result_billeder = mysqli_query ($db_link, $query_billeder) or die (mysqli_error ($db_link));
   $antal_billeder = mysqli_num_rows ($result_billeder);
   while($row_billeder = mysqli_fetch_assoc ($result_billeder))
   {
      $billed_navn = $row_billeder['billed_navn'];
      echo "<a class='thumbfordel' href='moebler02.php?vare_id=". $vare_id . "&billed_navn=" . $billed_navn . "'><img src='admin/varebilleder_thumb/" . $row_billeder['billed_navn'] ."'></a>";
   }
   echo "</table>";
} // GET slut
?>
x
x