logo   Bootstrap 4 - Tekster

Under menupunktet 'Content' viser Bootstrap en række vejledninger og eksempler på, hvordan tekster kan håndteres, og hvilke selektorer der kan anvendes. Content er opdelt i de nedenfor viste 6 underafsnit:


x RebootGenerel intro til håndteringen af tekster med Bootstrap
x TypographyHåndtering af typografi.
- baggrundsfarve
- H1 - H6 incl. sekundær tekst
- 'Display headings'. (Headings større end H1)
- Fremhæv data i et tag. (størrelse og 'weight')
- Tags omkring inline tekster.
- Tooltip til forkortelser
- Citater (forlæns og baglæns)
- Lister uden style
- Inline liste
- Beskrivelsesliste anvendt horisontalt.
x CodeOm brugen af forskellige tags primært af typen 'tekstindlejringer': <code>, <pre>, <var>, <kbd> og <samp>,
x ImagesHåndtering af billeder. Gøre dem responsive, former og horisontal placering.
- responsive billeder
- Billed former (runde hjørne, runde og thumbnail)
- Højre- / venstrestilling og centrering.
x TablesHåndtering af traditionel <table ...
- Basis
- Invers
- Tabel header
- Zebra striber
- Border
- Hover-effekt på rækker
- Kompakt tabel
- Farvelægning af rækker eller celler
- Responsive tabeller
- Reflow !!!!!
x FiguresHåndtering af <figure ....
Omkring billede / figur, når der med figcaption skal tilknyttes tekst over eller under billedet. (fieldset kan yderligere placeres som en "kasse" udenom).
x Utilities Generel værktøjskasse.
- adskillige default selektorer til margin
- adskillige default selektorer til padding
- sidelæns placering af tekst
- Ændring af case på tekst
- Farver på tekster
- Farver på baggrunde i felter
- Close !!!!!
- Float left og right
- Centrer en display-blok
- Skjul indhold i HTML-tag
- Usynliggør indhold i HTML-tag
- Vis kun på skærm
- Billede !!!!!
- Responsiv indsætning af Youtube o.lign. .
Pixels -> em/rem


em/rem kan valgfrit anføres med afrundede eller det fulde antal decimaler (= max. 4).


PixelEm RemPixelEm RemPixelEm Rem
1 - 1632 - 160320 - 1600
1.062532232020
2.12548348030
3.187564464040
4.2580580050
5.312596696060
6.3751127112070
7.43751288128080
8.51449144090
9.5625160101600100
10.625
11.6875
12.75
13.8125
14.875
15.9375
161.0


Omregner x (max. 3 decimaler)
'Keyword' tekster


6 tekststørrelser kan angives med nøgleord:


Keywordpixelem/rem
x-small100.625
small130.8125
medium161.0
large181.125
x-large241.5
xx-large322.0
'H-tekster


H1 - H6 teksterne har følgende størrelser.


TekstRem
H12.5
H22
H31.75
H41.5
H51.25
H61
x
x