logo   HTML5 attributter


<

Sidste hovedgennemgang af listen: marts 2019.


xAktuelle officielle dokumentation for HTML5.
xW3Schools - HTML5 global attributes.
xQuackit - HTML5 global attributes.


Attributter placeres inde i starttags efter tagnavnet som såkaldte "NavnVærdi"-par ("NameValue"-pair). Der kan være flere attributter knyttet til et starttag. Attributters værdi skal altid sættes mellem anførselstegn. En attribut knyttes kun til et starttag, når der er behov derfor. Der skal være mellemrum mellem navnet på taggen og navnet på den første attribut.
<a href="http://www.what....." target="...">...</>Globale attributterTag-specifikke attributter

Tagspecifikke attributter

Attribut

Element
/ Tag

a
g

Værdi

Kort betegnelse

Links

A

abbrtha gstrengAlternativ oftest forkortet betegnelse for cellen; f.eks. til brug ved tilknytning af cellen til en "data celle". xx
acceptinputa gaudio/* | video/* | image/* | MIME-typeNår input type="file":
Den type filer, serveren skal modtage.
xx
accept-charsetforma gcharacter_setAngivelse af karaktersæt, der skal bruges til at fortolke indtastningen. xx
actionforma gurlURL for, hvor dataene i formen skal sendes hen, når der trykkes på Send-knappen. xx
altareaa gtextTekst til beskrivelse af det enkelte area. Vises ved mus over areaet. xx
altimga gtextTekst til beskrivelse af aktuelt billede. Vises ved mus over billedet. xx
altinputa gtextTekst til beskrivelse af billede placeret i form med input type="image". Vises ved mus over billedet. xx
asyncscripta gboolskAngivelse af at eksternt script skal afvikles asynkront. Anvendes i kombination med 'defer'-attributten: x
asyncdeferForklaring
truefalseScriptet udføres asynkront så snart det er indlæst.
falsetrueScriptet udføres så snart siden er indlæst.
truetrueBrowsere, der kun kender 'defer', udfører denne i stedet for 'async'.
 • synkron
  Scriptet udføres i dialog afstemt med den startende process. (sammenlign med diaslogen i en telefonsamtale)
 • asynkron
  Scriptet udføres i sin helhed så snart det er teknisk muligt. (sammenlign med forsendelse af et brev)
xx
autocompleteforma gon | offStyring af, om tidligere lignende indtastninger til formularen automatisk skal bruges som forslag til færdiggørelse af indtastningen. xx
autocompleteinputa gon | offStyring af, om tidligere lignende indtastninger til inddata feltet automatisk skal bruges som forslag til færdiggørelse af indtastningen. xx
autofocusbuttona gboolskStyring af, at den pågældende knap gøres aktiv, når siden indlæses. xx
autofocusinputa gboolskStyring af, at markøren placeres i det pågældende inputfelt, når siden indlæses. xx
autofocusselecta gboolskStyring af, at det pågældende Select-felt gøres aktivt, når siden indlæses. xx
autofocustextareaa gboolskStyring af, at markøren placeres i det pågældende tekstfelt, når siden indlæses. xx
autoplayaudioa gboolskStyring af, at lydfilen starter afspilning så snart den kan uden at skulle stoppe. xx
autoplayvideoa gboolskStyring af, at videofilen starter afspilning så snart den kan uden at skulle stoppe. xx

C

charsetmetaa giso-8859-15 | utf-8 | iso_2022-KR | etc.Ident for det karaktersæt der danner grundlag for den elektroniske håndtering af HTML-dokumentet. xx
charsetscripta giso-8859-15 | utf-8 | iso_2022-KR | etc.Ident for det karaktersæt der danner grundlag for den elektroniske håndtering af det pågældende eksterne dokument. xx
checkedinputa gboolskAngivelse af at den pågældende tag ("radio" eller "checkbox") default skal være markeret som selekteret. xx
citeblockquotea gurlUrl til den kilde, hvorfra indholdet i <blockquote>-taggen er hentet. xx
citedela gurlUrl til den kilde, hvori det forklares, hvorfor aktuel tekst er slettet. xx
citeinsa gurlUrl til den kilde, hvori det forklares, hvorfor aktuel tekst er indsat. xx
citeqa gurlUrl til den kilde, hvorfra citatet er hentet. xx
colstextareaa gantalAngivelse af bredden på textarea-feltet. Antal karakterer som TT-type. xx
colspantda gantalAngivelse af antal kolonner aktuel celle skal 'brede sig' / spænde over i aktuel kolonne og kolonner til højre i aktuel række. xx
colspantha gantalAngivelse af antal kolonner aktuel celle skal 'brede sig' / spænde over i aktuel kolonne og kolonner til højre i aktuel række. xx
contentmetaa gtekststrengAnvendes efter 'http-equiv'-name-attributten til at anføre den tekst/værdi den pågældende name-attribut skal have. xx
controlsaudioa gboolskViser panel til at styre 'Spil', 'Pause', Søgning' og 'Volumen' for selekteret musikfil.
xx
controlsvideoa gboolskViser panel til at styre 'Spil', 'Pause', Søgning', 'Volumen' og 'Fuld skærm' samt evt. 'Undertitler' og 'Lydspor' for selekteret videofil.
xx
coordsareaa gn, n, n, nKommasepareret streng med 3, 4, n tal med koordinater til afgrænsning af det klikbare areal.
"shape"-typekoordinatpunkter
rectvenstre, øverst, højre, nederst
circcenter x-akse (vandret), center y-akse (lodret), radius
polyx1,y1,x2,y2,..,xn,yn
xx
crossoriginimga ganonymous | use-credentialsStyring af etablering af XMLHttpRequest (Ajax) fra aktuel webside til et andet domæne baseret på CORS (Cross-origin resource sharing). x
crossoriginlinka ganonymous | use-credentialsStyring af etablering af XMLHttpRequest (Ajax) fra aktuel webside til et andet domæne baseret på CORS (Cross-origin resource sharing). x

D

dataobjecta gurlUrl til den kilde, hvorfra indholdet i object-taggen hentes. xx
datetimedela gyyyy-mm-ddThh:mm:ssZTidspunkt for sletning af aktuel tekst. xx
datetimeinsa gyyyy-mm-ddThh:mm:ssZTidspunkt for indsættelse af aktuel tekst. xx
datetimetimea gyyyy-mm-ddThh:mm:ssZAngivelse af dato og/eller tid. F.eks:
<time datetime="2007-04-23T17:35:00-05:00">.
Anvendes 'datetime'-attributten ikke skal <time>-taggen have dato og / eller tid anført som tekst i taggen. F.eks:
<time>5:35 P.M. on April 23rd</time>.
xx
defaulttracka gboolskAngivelse af, om link til det pågældende lydspor skal vises som det primære. xx
deferscripta gboolskAngivelse af at afvikling af eksternt script skal udsættes indtil hele HTML-siden er indlæst af browseren.
Anvendes i kombination med 'async'-attributten. x
xx
dirbdoa gauto, ltr, rtlAngivelse af retning, hvori tekst skrives. Default 'ltr' kan udelades. xx
dirnameinputa gtekststrengDynamisk styring af tekstretning i input-felt:
Fra input-tag med name-attribut="x" og value-attribut="y" ("ltr" eller "rtl") indsættes "y" i input-tag: dirname="x".
x
dirnametextareaa gtekststrengDynamisk styring af tekstretning i textarea-felt:
Fra input-tag med name-attribut="x" og value-attribut="y" ("ltr" eller "rtl") indsættes "y" i textarea-tag: dirname="x"
x
disabledbuttona gboolskAngivelse af at knappen er deaktiveret. Stadig synlig, men ikke brugbar. xx
disabledfieldseta gboolskAngivelse af at felter etc. i feltsættet er deaktiveret. Stadig synlige, men ikke brugbare. xx
disabledselecta gboolskAngivelse af at select-feltet og drop-down menuen er deaktiveret. Select-feltet er stadig synligt, men ikke brugbart. xx
disabledinputa gboolskAngivelse af at input-feltet er deaktiveret. Stadig synligt, men ikke brugbart.
Note: Kan ikke bruges sammen med type="hidden".
xx
disabledoptgroupa gboolskAngivelse af at opt-gruppen (incl. optionerne deri) er deaktiveret. Stadig synlige, men ikke brugbare. xx
disabledoptiona gboolskAngivelse af at optionen er deaktiveret. Stadig synlig, men ikke brugbar. xx
disabledtextareaa gboolskAngivelse af at textarea-feltet er deaktiveret. Stadig synligt, men ikke brugbart. xx
downloadaa gboolskDownloader det dokument, billede etc. der er anført i href-attributten.
Download / Hent
x
downloadareaa gboolskDownloader det dokument, billede etc. der er anført i href-attributten. x

E

enctypeforma gapplication/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plainAngivelse af den krypteringstype, der skal anvendes ved overførsel til serveren. Kan kun anvendes ved method="post" xx

F

foroutputa gSom 2 eller flere id-attr. (separeret ved blank) for andre felterViser resultatet af kalkulation baseret på "id-er fra de involverede 2 eller flere input-tags. xx
forlabela gSom id-attr. i form-tagSom "id"-betegnelsen i det input-felt labelen skal knytte sig til. xx
formbuttona g"Som id-attr. i form-tagI button-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag knappen skal være en datamæssig del af. Knappen kan være knyttet til flere forms. xx
formfieldseta gSom id-attr. i form-tagI fieldset-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag feltsættet skal være en datamæssig del af. Feltsættet kan være knyttet til flere forms. xx
forminputa gSom id-attr. i form-tagI input-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag inputtet skal være en datamæssig del af. Inputtet kan være knyttet til flere forms. xx
formlabela gSom id-attr. i form-tagI label-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag etiketten skal være en datamæssig del af. Etiketten kan være knyttet til flere forms. xx
formobjecta gSom id-attr. i form-tagI object-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag objektet skal være en datamæssig del af. Objektet kan være knyttet til flere forms. xx
formmetera gform_idAngivelse af en eller flere forms meter"-tagget er knyttet til. x
formoutputa gSom id-attr. i form-tagI output-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag uddatafeltet skal være en datamæssig del af. Uddatafeltet kan være knyttet til flere forms. xx
formselecta gSom id-attr. i form-tagI select-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag selektionen skal være en datamæssig del af. Selektionen kan være knyttet til flere forms. xx
formtextareaa gSom id-attr. i form-tagI textarea-tag placeret udenfor form: Som "id"-betegnelsen i det form-tag tekstområdet skal være en datamæssig del af. Tekstområdet kan være knyttet til flere forms. xx
formactioninputa gprogramnavnIdent (og sti) for det program på webserveren, der skal behandle formdataene, når de modtages på serveren. xx
formenctypebuttona gapplication/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plainAngivelse af den krypteringstype, der skal anvendes ved overførsel af formens data til serveren. Kan kun anvendes ved method="post". xx
formenctypeinputa gapplication/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plainAngivelse af den krypteringstype, der skal anvendes ved overførsel af knappens data til serveren. Kan kun anvendes ved method="post". xx
formmethodbuttona gget | postAngivelse af den HTTP-metode, der skal anvendes, ved overførsel af formens data til webserveren. xx
formmethodinputa gget | postAngivelse af den HTTP-metode, der skal anvendes, ved overførsel af formens data til webserveren. xx
formnovalidatebuttona gboolskAngivelse af dataene i formen ikke skal valideres før overførsel til webserveren. Er kun relevant ved type = "submit". xx
formnovalidateinputa gboolskAngivelse af dataene i formen ikke skal valideres før overførsel til webserveren. Er kun relevant ved type = "submit". xx
formntargetbuttona g_blank | _self | _parent | _top | navn på iframeAngivelse af, hvordan dataene i formen skal vises som tilbagesvar efter overførsel til webserveren. xx
formtargetinputa g_blank | _self | _parent | _top | navn på iframeAngivelse af, hvordan dataene i formen skal vises som tilbagesvar efter overførsel til webserveren. xx

H

headerstda gtekststreng. Evt. 2 med blank som separator.Ident for td-celle i en tabel. Enten som enkelt individuel betegnelse, eller som 2-delt matrix med blank separator refererende til hhv. række og kolonne. Kan bl.a. bruges af Screen Readers. xx
headerstha gtekststreng.Ident for th-celle i tabel. Kan bl.a. bruges af Screen Readers. xx
highmetera gtalAngivelse af den værdi, der skal være målingens højeste. xx
heightcanvasa gpixelsAngiver højde på lærredet. xx
heightembeda gpixelsAngiver højde på indlejret eksternt indhold. xx
heightiframea gpixelsAngiver højde på felt til iframe. xx
heightimga gpixelsAngiver højde billede skal have. Ved afvigelse fra billedets størrelse foretages elastisk tilpasning. xx
heightinputa gpixelsAngiver højde på input, når type="image". xx
heightobjecta gpixelsAngiver højde objekt skal have. Ved afvigelse fra objekets størrelse foretages elastisk tilpasning.. xx
heightvideoa gpixelsAngiver højde videoen skal have. Ved afvigelse fra videoens størrelse foretages ingen tilpasning. xx
hrefaa gURLUrl til det site, der skal linkes til. xx
hrefareaa gURLUrl til det site / sted på eget site / aktuel side der skal linkes til ved klik på aktuelt area. xx
hrefbasea gURLUrl der skal anvendes som basis for "bagudvendte" links fra aktuel side. xx
hreflinka gURLUrl for link til fil hvis data skal anvendes på aktuel side. Som oftest CSS-filer. xx
hreflangaa gsprogkodeKun vejledende: Kode for sproget på den side, der linkes til. x xx
hreflangareaa gsprogkodeKun vejledende: Kode for sproget på den side, der linkes til. x xx
hreflanglinka gsprogkodeKun vejledende: Kode for sproget på det dokument, der linkes til. x xx
http-equivmetaa gcontent-type, default-style, refreshIndsættelse af data til styring af HTTP-protokollen i browseren hos brugeren. content="..." skal også indsættes i alle 3 situationer med detaljerne for den enkelte attribut. xx

I

ismapimga gboolskAngiver at billedets src-attribut peger tilbage til billede på aktuel webserver (serverside image).
Kun relevant når billedet indlagt i "tekstdelen" af en a-tag.
xx

K

kindtracka gcaptions | chapters | descriptions | metadata | subtitlesAngivelse af den type tekst det aktuelle spor indeholder. xx

L

labeloptgroupa gtekststrengEtiket / Overskrift over gruppe optioner. Undlades label-attributten vises automatisk teksten i <optgroup>-taggen. xx
labeloptiona gtekststrengTekst der vises i de enkelte optioner i drop-down menu. Undlades label-attributten vises automatisk teksten i <option>-taggen. xx
labeltracka gtekststrengEtiket for den track-tag, hvori den er indsat. xx
listinputa gid for datalistedatalist med den pågældende id vises her, selvom den er opbygget et helt andet sted i HTML-filen. xx
loopaudioa gboolskAngiver at afspilning skal genstarte automatisk. xx
loopvideoa gboolskAngiver at afspilning skal genstarte automatisk. xx
lowmetera gtalAngivelse af den værdi, der skal være målingens laveste. xx

M

maxinputa gstrengDen maksimale værdi feltet må antage for den aktuelle type. xx
maxmetera gtalDen maksimale værdi målingen må antage. Default værdi = 1 xx
maxprogressa gtalAngiver den maksimale værdi fremdriften påregnes at kunne antage. Tallet vises ikke, men benyttes i den interne beregning af fremdriftens forløb. xx
maxlengthinputa gtalAngiver det maksimale antal karakterer, der må være i input-feltet. xx
maxlengthtextareaa gtalAngiver det maksimale antal karakterer, der må være i textarea-feltet. xx
mediaaa gmedia_queryData for det media, der skal linkes til. x
mediaareaa gmedia_queryData for det media, der skal linkes til. x
medialinka gscreen | tty | tv | projection | handheld | print | braille | aural | all mv.Angiver den type medie filen er bedst egnet til visning på:
VærdiBeskrivelse
screenSkærme uden sideopdeling.
ttyUdstyr med fast-størrelse karakterer (fjernskrivere, terminaler eller udstyr med begrænsede displaymuligheder)
tvPå TV-type udstyr (lav opløsning, begrænset scrollabilitet)
projectionProjektorer
handheldHåndholdt udstyr (små skærme, begrænset båndbredde)
printSkærme med sideopdeling og for print-dokumenter vist på skærm (som preview).
braillePunktskrift (blindskrift) udstyr
auralTalebaseret udstyr
allAlt udstyr
Feltet kan indeholde flere værdier.
xx
mediasourcea gscreen | tty | tv | projection | handheld | print | braille | aural | all m.v.Angiver den type medie (se media-link ovenfor) filen er bedst egnet til visning på. Feltet kan indeholde flere værdier. xx
mediastylea gscreen | tty | tv | projection | handheld | print | braille | aural | allAngivelse af den type medie, som de pågældende lokale style-data (CSS) skal anvendes i. xx
methodforma gget, postAngivelse af den HTTP-metode, der skal venyttes ved overførsel af form-dataene til serveren:
GET:(default)
Tilføjer formdataene til den aktuelle URL som værende parametre. Sender dem tilbage til serveren i et step som "URL?navn=værdi&navn=værdi". Hurtig. Velegnet til mindre datamængder uden særlige sikkerhedsbehov.
POST:
Efter opkald til serveren og etablering af kontakt overfører browseren som step 2 dataene i body på en html-side. Kræver, at der på serveren findes et server-side script program til behandling af dataene. Velegnet til større datamængder (textarea etc.) og er lidt mere sikker.
xx
mininputa gstrengDen mindste værdi feltet må antage for den aktuelle type. xx
minmetera gtalDen mindste værdi målingen må antage. Default værdi = 0 xx
multipleinputa gboolskOpsamler filnavn(e) selekteret med type="file" og OS-vindue og sender filerne med næste step type="submit" til webserveren. xx
multipleselecta gboolskSelekterer et eller flere sammenhængende optioner fra drop-down-liste og type="submit" sender deres data til webserveren. xx
mutedaudioa gboolskSlukker for lyden ved afspilning af lydfil. Stopper ikke afspilningen. xx
mutedvideoa gboolskSlukker for lyden ved afspilning af videofil. Stopper ikke afspilningen. xx

N

namebuttona gtekststrengEntydigt navn på button-tag. xx
namefieldseta gtekststrengEntydigt navn på fieldset-tag. xx
nameforma gtekststrengEntydigt navn på form-tag. xx
nameiframea gtekststrengEntydigt navn på iframe-tag. xx
nameinputa gtekststrengEntydigt navn på input-tag. xx
namemapa gtesktstrengEntydigt navn på map-tag. Samme navn skal knyttes til usemap-attributten i img-taggen for det billede, der skal bruges som baggrund. xx
namemetaa gtekststrengEntydigt navn på meta-tag. Anvendes sammen med content-attributten, der indeholder den til navnet knyttede værdi. xx
nameobjecta gtekststrengEntydigt navn på object-tag. xx
nameoutputa gtekststrengEntydigt navn på output-tag. xx
nameparama gtekststrengEntydigt navn på param-tag. xx
nameselecta gtekststrengEntydigt navn på select-tag. x
nametextareaa gtekststrengEntydigt navn på textarea-tag. xx
novalidateforma gboolskAngiver, at tekst indeholdt i formen ikke skal valideres. xx

O

opendetailsa gboolskAngiver at details-data vises hele tiden. xx
opendialoga gtekststrengÅbner for visning af den indlejrede tekststreng. x
optimummetera gtalAngiver den værdi, der påregnes at være målingens mest optimale. xx

P

patterninputa gregexp"Regular expression" som input value="..." valideres imod. xx
pingaa gURL-liste"Blank-separeret liste med URL, der skal sendes ping-forespørgsler til. x
placeholderinputa gtekststrengVejledende tekst i input-felt. Forsvinder såsnart der indtastes til feltet.
xx
placeholdertextareaa gtekststrengVejledende tekst i textarea-felt. Forsvinder såsnart der indtastes til feltet. xx
preloadaudioa gauto | metadata | noneVejledning til browseren om, hvordan den skal håndtere audio-filen under indlæsning af siden. xx
preloadvideoa gauto | metadata | noneVejledning til browseren om, hvordan den skal håndtere audio-filen under indlæsning af siden. xx
postervideoa glinkLink til billede, der skal vises mens video-filen indlæses - og evt. indtil videoen startes. Alternativt vises første billede fra video-filen. xx

R

readonlyinputa gboolskinput-felt kan ikke redigeres, men kun læses.
xx
readonlytextareaa gboolsktextarea-felt ikke kan redigeres, men kun læses. xx
relaa galternate | archives | author | bookmark | contact | external | feed | first | help | icon | index | last | license | next | nofollow | noreferrer | pingback | prefetch | prev | search | stylesheet | sidebar | tag | upKun relevant sammen med href-attributten. Angiver relationen mellem aktuel side og den side, der linkes til.
Andre udtryk vil sandsynligvis kunne anvendes.
Anvendes ikke af browsere, men måske af søgemaskiner.
xx
relareaa gse ovenforKun relevant sammen med href-attributten. Angiver relationen mellem aktuel side og den side, der linkes til.
Andre udtryk vil sandsynligvis kunne anvendes.
Anvendes ikke af browsere, men måske af søgemaskiner.
xx
rellinka gse ovenforKun relevant sammen med href-attributten. Angiver relationen mellem aktuel side og den side, der linkes til.
Andre udtryk vil sandsynligvis kunne anvendes.
Anvendes ikke af browsere, men måske af søgemaskiner.
xx
requiredinputa gboolskAngiver i forbindelse input type=".." typer, der kan foretages indtastning til, at feltet skal være benyttet for at formen kan sendes. xx
requiredselecta gboolskAngiver at der skal være foretaget selektion for at formen kan sendes. xx
requiredtextareaa gboolskAngiver at der skal være indsat data i textarea, for at formen kan sendes. xx
reversedola gboolskAngiver, at den ordnede liste vises i omvendt orden. xx
rowstextareaa gtalAntal linier, der skal være synlige i textarea xx
rowspantda gtalAngivelse af antal rækker aktuel celle skal 'brede' sig over - i aktuel række og rækker nedenunder aktuel række.
               
          
          
xx
rowspantha gtalAngivelse af antal rækker aktuel celle skal 'brede' sig over - i aktuel række og rækker nedenunder aktuel række. xx

S

sandboxiframea g"" | allow-same-origin | allow-top-navigation | allow-forms | allow-scriptsStyring af sikkerhedsbegrundede begrænsninger for de filer, der kan afvikles i en iframe.
Ved sandbox="" forbydes:
 • plugins
 • links ud af iframen
 • adgang til cookies, lokalt lager og andre sider på det samme domæne
 • forms
 • scripts
xx
scopetha gcol | row | colgroup | rowgroupAngiver, hvad th-cellen indeholder betegnelse for.
Anvendes ikke af browsere, men måske af søgemaskiner.
xx
selectedoptiona gboolskAngiver at indholdet i aktuel <option>-tag skal vises default i combo-box. xx
shapeareaa gdefault | rect | circle | polyAngiver om klikbart område skal være hele billedet eller formen på delmængde deraf. xx
sizeinputa gtalAngiver bredden (antal TT-karakterer) på input-felt. xx
sizeselecta gtalAngiver, hvor mange option-linier, der skal vises i en dropdown-liste. Default = l linie. xx
sizesimga gurlStørrelse på billede til andet side layout. x
sizeslinka ghøjdexbredde | anyAngiver størrelsen på billede / ikon knyttet til link-tag. xx
sizessourcea g(kommasep) tal listeStørrelse på billede til andet side layout. Se <picture> x
sortedtha gtalAngivelse af hvordan kolonnen under th-feltet skal ....... . x
spancola gtalAntallet af kolonner aktuel col-tag skal spænde over. xx
spancolgroupa gtalAntallet af kolonner aktuel colgroup-tag skal spænde over. xx
srcaudioa gurlUrl til den lyd-fil, der skal afspilles. xx
srcembeda gurlUrl til den indlejrede fil, der skal afvikles. xx
srciframea gurlUrl til den fil, der skal vises i Iframen. xx
srcimga gurlUrl til billede, der skal vises. xx
srcinputa gurlUrl til billede, der skal vises i input type="image"-taggen som submit-knap. xx
srcscripta gurlUrl til externt (java-)script, der skal anvendes i aktuel side. xx
srcsourcea gurlUrl til mediefil, der skal kunne afvikles. xx
srctracka gurlUrl til fil med lydspor, der skal anvendes sammen med videofil. xx
srcvideoa gurlUrl til video-fil, der skal kunne afspilles. xx
srcdociframea gurlUrl til den fil, der skal vises i iframe. xx
srclangtracka gsprogkodeVed kind="subtitles": Ident for det sprog, underteksterne skal være i. xx
srcsetimg .... imga gurlKommasepareret liste med flere versioner (opløsning, dimensioner etc.) af det samme billede. Brugeren kan selektere den version, der aktuelt er mest egnet. x
srcsetsourcea gurlURL til billede, der skal vises. Se <picture>. x
startola gtalAngivelse af startnummer for listen - i stedet for det normale startnummer "1". xx
stepinputa gtalInterval mellem de værdier, der skal kunne selekteres i input-felter med indtastning via selektion.
xx

T

targetaa g_blank, _parent, _self, _top, navnStyring af, hvordan link kaldt med href-attributten skal vises:
 • _top: Det linkede dokument åbnes i aktuelt faneblad.
 • _parent: Det linkede dokument åbnes i aktuelt faneblad..
 • _self: Det linkede dokument åbnes samme sted som brugeren klikker.
 • ingen target-attrib: Som _self.
 • _blank: Det linkede dokument åbnes i nyt faneblad.
 • andet navn: Det linkede dokument åbnes i nyt faneblad / erstatter tidligere link til samme navn.
xx
targetareaa g_blank, _parent, _self, _top, navnStyring af, hvordan link kaldt med href-attributten skal vises. Se detaljer ovenfor. xx
targetbasea g_blank, _parent, _self, _top, navnStyring af, hvordan link kaldt med href-attributten skal vises. Se detaljer ovenfor. xx
targetforma g_blank, _parent, _self, _top, navnStyring af, hvordan link kaldt med href-attributten skal vises. Se detaljer ovenfor. xx
titledfna gtekststrengDen fulde betegnelse for dfn-forkortelsen. Kun til info - vises ikke i dokument. x
typeaa gmime_typeAngivelse af MIME-type (type dataindhold) for den fil der linkes til med href-attributten (MIME RFC2046). Kun vejledende og kan udelades. x xx
typeareaa gmime_typeAngivelse af MIME-type (type dataindhold) for den fil der linkes til med href-attributten (MIME RFC2046). Kun vejledende og kan udelades. x xx
typebuttona gbutton | reset | submitAngivelse af, hvad knappen skal anvendes til. xx
typeembeda gmime_typeAngivelse af MIME-type (type dataindhold) for den fil, der skal indlejres.. x xx
typeinputa gbutton | checkbox | color | date | datetime | datetime-local | email | file | hidden | image | month | number | password | radio | range | reset | search | submit | tel | text | time | url | weekValg mellem 23 forskellige typer inddata-felter.
Objekt Objekt
Buttonx Checkboxx
Colorx Datex
Datetimex Datetime-localx
Emailx Filex
Hiddenx Imagex
Monthx Numberx
Passwordx Radiox
Rangex Resetx
Searchx Submitx
Telx Textx
Timex Urlx
Weekx
xx
typelinka gmime_typeAngivelse af MIME-type (type dataindhold) for den fil der linkes til med href-attributten - oftest "text/css". x xx
typeobjecta gmime_typeAngivelse af MIME-type (type dataindhold) for den fil, der skal indlejres. x xx
typeola g1 | a | A | i | IAngivelse af den type "markør", der skal anvendes til nummerering i den ordnede liste. xx
typescripta gmime_typeAngivelse af MIME-type for det scriptsprog script-taggen indeholder. Giver browseren mulighed for at finde rette fortolker. F.eks:
text/ecmascript
text/javascript
application/ecmascript
application/javascript
text/vbscript
xx
typesourcea gmime_typeAngivelse af MIME-type (type dataindhold) for den mediefil der hentes - typisk audio/... eller video/.... xx
typestylea gtext/cssAngivelse af MIME-type for interne css-data i style-tagget. xx

U

usemapimga gtekststrengValgfrit kaldenavn (med foranstillet '#') for det img, der af map-taggen skal anvendes som grundlag for "klikfelter".
I map-taggen anvendes samme betegnelse (uden "#") i name-attributten til at tilknytte billedet.
xx
usemapobjecta gtekststrengValgfrit kaldenavn (med foranstillet '#') for det object, der af map-taggen skal anvendes som grundlag for "klikfelter".
I map-taggen anvendes samme betegnelse (uden "#") i name-attributten til at tilknytte billedet.
xx

V

valuebuttona gtekststrengTekst, der indsættes i knap. Kan ændres med et script. !! xx
valuedataa gtekststrengTekst, der skal "hægtes" på data-, for at de tilsammen kan udgøre en attribut.. x
valueinputa gtekststreng Bruges forskelligt i forbindelse med følgende type-attributter:
For button | reset | submit:
Tekst, der vises på knappen.
For text | password | hidden:
Default tekst i tekstfeltet.
For checkbox | radio | img:
Tekst, der sendes til serveren ved submit.
xx
valuelia gtalNummer på det første punkt i ordnet liste - når ikke "1". xx
valuemetera gtalAngiver målingens faktiske størrelse/værdi i progress bar. xx
valueoptiona gtal / tekststrengDen tekst / værdi der overføres til serveren for den selekterede option. xx
valueparama gtekststrengVærdi der skal knyttes til en name-attribut, hvor name- og value-attributterne udgør et samlet par. Værdien skal kunne forstås af object-et. xx
valueprogressa gtalVærdi for den hidtil gennemførte fremdrift på vej mod max-attributten. xx

W

widthcanvasa gpixelsAngiver bredde på lærredet. xx
widthembeda gpixelsAngiver bredde på indlejret eksternt indhold. xx
widthiframea gpixelsAngiver bredde på felt til iframe. xx
widthimga gpixels, %Angiver bredde billede skal have. Ved afvigelse fra billedets størrelse foretages elastisk tilpasning. xx
widthinputa gpixelsAngiver bredde på input, når type="image". xx
widthobjecta gpixelsAngiver bredde objekt skal have. Ved afvigelse fra objektets størrelse foretages elastisk tilpasning. xx
widthvideoa gpixelsAngiver bredde video skal have. Ved afvigelse fra videoens størrelse foretages elastisk tilpasning. xx
wraptextareaa gtalAntal karakterer som TT som textarea skal være bredt. xx
x
x