logo   HTML - Globale attributter
Attribut

Værdi

Kort betegnelse

Links

accesskeybogstavBogstavbaseret genvej til aktivering af link, hvortil nøglen er knyttet. (Synes ikke at virke). xx
autocapitalizenone | sentences | words | charactersStyring af, hvordan tekst automatisk skal kapitaliseres. x
contenteditabletrue | false | inheritBoolsk ident for om brugeren kan ændre indhold i aktuelt tag. Editering understøttes af pop-up menu.
Kan gemmes lokalt med Web Storage
Felt, der kan editeres, markeres med rød kant, når markøren placeres deri.
xx
dirltr | rtlIdent for justering (venstre- / højre) for tekst i aktuelt tag. xx
draggabletrue | false | autoBoolsk ident for om dataene i taggen kan trækkes til dropzone. Draggable og dropzone kræver hjælp fra javaScript: W3 Opera. xx
enterkeyhintenter | done | go | next | previous | search | sendTil anvendelse overfor "virtuelle tastaturer" ved Forms: Ændring af teksten på "Enter"-tasten så den bedre passer til den opgave, der asktuelt skal udføres.

x
hiddenboolskStyring af om data i et tag skal skjules. xx
inputmodenone | text | tel | url | email | numeric | decimal | searchAngivelse af den type data det enkelte <input-tag skal håndtere.

Enter your e-mail: <input type="text" name="email" inputmode="email">
x
isTekststrengÆndring af funktionaliteten for et tag. Den nye funktionalitet defineres f.eks. i en funktion (som nedenfor i funktionen benævnt "word-count").

<p is="word-count"></p>
x
langstrengIdent for det primære sprog for dataene på siden. xx
stylestrengIdent for indlejrede CSS-data. xx
spellcheckboolskStyring af om teksten i aktuelt element skal stavekontrolleres. xx
tabindexløbenummerDen rækkefølge, hvori der skal flyttes mellem elementer med tab-knappen. F.eks i inddatafelter i Form. xx
titlestrengFritekst til kort beskrivelse af data i aktuelt tag. Vises ofte som tool-tip. xx
translateyes | noStyring af om tekst / enkelt ord (f.eks: "Apple") skal oversættes af f.eks. Google Translate. xx
x
x