logo   LiveZilla - Create new Server
Oprettelse af en ny server til brug på en anden webserver.


Administration Account

Indsæt de nødvendige data for administratoren af den nye LiveZilla server. (Gem username og password et godt sted).
password skal være på mindst 10 tal og bogstaver
Tryk 'Next'.
Det bør overvejes. om dataene skal være for en person eller generiske.
008


Skab gruppe

Etabler data for gruppe. (En brugergruppe er en fælles ident for den eller de operatører, der skal afvikle LiveZilla).
Efterfølgende kan en brugergruppe knyttes til et eller flere sites.
Det vil ikke være relevant med mere end 1 gruppe pr. site. (Dens ID kan passende være = sitenavn).
009


Server Side Components

Vælg de komponenter incl. sprogfil(er) der skal medtages i installationen af serveren.
Tryk 'Næste'.
010


Databeskyttelse

Beslut om der skal bruges cookies - sitet skal da indeholde en cookiewarning.
Sæt markering i Respect 'Do-Not-Track'.
Tryk Næste
011


Target Location

Vælg Upload eller vælg lokal fil til dataudtræk.
Ved lokalt valg skal dataene placeres i en mappe (livezilla) der ligger lige ovenpå webserverens rodmappe ('htdocs' for Apache).
Ved efterfølgende opdatering placeres 13 mapper og 24 php-filer i den valgte mappe.
Vælg korrekte version af Apache.
Tryk Næste.
012


Resten følger senere.

x
x