logo    PHP - $_SESSION.
Opkobling


$_SESSION er en af de globale variable i php. Den er et associatitv array. Den kan indeholde et ubegrænset antal variabler ('navn = værdi').


Opkobling


For at kunne anvende $_SESSION fra en side skal der være opkobling til $_SESSION i toppen af siden med:


<?php
ob_start();
session_start();


print_r


Sålænge udvikling pågår bør print_r-koden indsættes nederst på de enkelte sider: efter <footer> og før </body>. Ved at undlade parametre vises alle aktuelle forekomster af $_SESSION.


echo '
Indholdet af $_SESSION er: 
'; print_r($_SESSION); echo '
';


Dataindhold


Indholdet i en $_SESSION variabel kan bl.a. være:


  • En array med et enkelt felt
    $_SESSION['værdinavn']


  • En associativ array


Slet i $_SESSION


Element i arrayunset($_SESSION['name'][$key]);
Arrayunset($_SESSION['name']);
$_SESSIONunset($_SESSION);


Data til $_SESSION (upload)


Enkeltfelter

Upload af data til $_SESSION etableres der, hvor det passer ind i koden; f.eks:

if (isset($_POST['holdvalg']))
{
$host_id = $_POST['host_id'];
$_SESSION['host_id'] = $host_id;
header("location: indmeld.php");
exit;
}

eller

if ($antal == 1)
{
$_SESSION['login'] = 4;
$_SESSION['elst_id'] = $row['elst_id'];
header("location: indmeld.php");
exit;
}


Array

Fra Select:

while ($row = mysqli_fetch_assoc ($result))
{
$sessionnavn[] = $row['feltnavn'];
}
$_SESSION['sessionnavn'] = $sessionnavn;
Data fra $_SESSION (download)


Download af data fra $_SESSION etableres der, hvor det passer ind i koden; f.eks:

?<?php
session_start();
ob_start();
if($_SESSION['login'] != 4){
header("location:brugerlogin.php");}

$elst_id = $_SESSION['elst_id'];
$host_id = $_SESSION['host_id'];

?>x
x