logo   Bootstrap - Komponenter
Bootstrap er bl.a. opbygget omkring en række komponenter. Til hvert komponent er knyttet et antal specifikke CSS-selektorer. Bootstrap's beskrivelse af de enkelte komponenter er den eneste / bedste tilgang hvilke selektorer, der er til rådighed. Denne beskrivelse kan for hvert komponent ses under x. Linket er derfor nøglen til praktisk brug af Bootstrap.


PS: Der er fundet eksempler på, at selektorer ikke vises i Bootstrap's ovenfor nævnte beskrivelse. Der synes i øjeblikket ikke at være andre muligheder for at finde dem, end at søge manuelt i en PDF-fil, der viser alle data i 'bootstrap.css' filen. x


CSS xComponents xjavaScript x
Generel anv. af CSSSpecifikke funktionaliteter.Indlejrede jQueries.
x x x xGrid System
Opbygning af gitter til responsivt site.
x x x xGlyphicons
Indsættelse af skalerbare piktogrammer fra 'fonts' mappen.
Indsættes i <span>-tag.
Bootstrap synes p.t. ved at skifte til FontAwesome i stedet.
x xTransitions
Dynamisk ændring af et element's udseende.
x x x xTypography
Tilpasning af udseendet af tekst.
x x x xDropdowns
Design til dropdown menuer
x x x xModal
Visning af et overlay-vindue (som i Lightbox-programmer)
x x xCode
Funktionalitet til code- og pre-taggene.
x x x xButton Groups
To eller flere knapper på linie i div-boks.
x x x xDropdown
Tilknytning af drop-down menu til næsten hvadsomhelst.
x x x xTables
Tilpasning af udseendet af tabeller
x x xButton Dropdowns
Tilknytning af drop-down menu til knap.
x x x xScrollspy
Menu for hurtig adgang til underafsnit (F.eks. H1 -> H2 .. H2)
x x x xForms
Tilpasning af udseendet af felter i forms
x x xInput Groups
Indsættelse af tekst, ikon eller knap som 'prefix' eller 'suffix' til input-type felter.
x x x xTab
Etablering af og navigation via faneblade.
x x x xButtons
Tilpasning af udseendet af knapper
x x x xNavs
Opbygning af listebaserede faneblade som Tabs eller Pills.
x x x xTooltip
Tilknytning af simple tooltips til knapper og links.
x x x xImages
Tilpasning af udseendet af billeder
x x x xNavbar
I menu-header. Gør menuen responsiv.
x x x xPopover
Tilknytning af udvidede tooltips til knapper og links. Har både overskrift og tekstdel.
x x x xHelper classes
Diverse CSS-styrede positioneringer
x x xBreadcrumbs
Sti fra menustart til aktuel fil. Baseret på <ul>-menu.
x x x xAlert
Visning af alerts / advarsler. Evt. med "ok"-bekræftelse i popup.
x x xResponsive utilities
Styring af, hvad der skal vises på hvilken skærmstørrelse.
x x x xPagination
<ul> menutil sidevalg og pager ved paging.
x x x xButton
Anvendelse af knapper som bl.a. checkboxe og radioknapper.
x x x xLabels
Etiket. Kort tekst med en default farve. Kan bruges mange steder.
x x x xCollapse
Toggle for at vise / lukke for tilknyttet tekst / harmonikamenu.
x x x xBadges
Som Labels, men med halvcirkel ender. Kollapser når ingen data til visning indeni.
x x x xCarousel
Simpel slider m/u undertekst / navigation.
x x x xJumbotron
'Storskærm' hvorpå kan placeres alt muligt andet.
x x xAffix
Fastlåst sidemenu. Anvendt i Bootstrap dokumentation.
x x xPage Header
'Undertekst' kan knyttes til <h1>-tekst som <small>
x x xThumbnails
Visning af billeder i galleri. Der kan tilknyttes tekst og knapper efter behov.
x x x xAlerts
Visning af alerts / advarsler. Ingen mulighed for "ok"-bekræftelse i popup.
x x x xProgress Bars
Bjælke til visning af, hvordan aktivitet forløber.
x x xMedia Object
Opbygning af div-baseret medie objekt.
x x x xList Group
Visning af ul-liste og a-links som neutral liste. Tekst kan tilføjes.
x x x xPanels
div-boks til indlejring af DOM-komponenter: heading, h1-6, footer, tabel, liste.
x Responsive embed
Visning af Youtube (og andre ?) i responsive størrelse.
x x x xWells
Giver indlejrede element indtryk af at være indsat.
Komponenter fra 3' part


På en række sider kan der hentes jQuery-baserede Bootstrap komponenter. Der er link til nogle af dem nedenfor.


xDesignposts
xBootply
xBootstraphero
xjQueryScript


De CSS-selektorer, der benyttes i en ibrugtaget plugin - og som ikke er Bootstrap-selektorer - skal indsættes i 'egen css'.

x
x