logo   På nettet - Om webhotel




Det mest almindelige er Ikke at hoste / afvikle sit site fra egen server, men at ovrlade dette til en virksomhed, der har det som sit forretningsområde. En sådan virksomhed kaldes ofte et "webhotel".


Ved valg af webhotel bør man nok udvise en vis varsomhed overfor, hvem man entrerer med. Der er set eksempler på:

at et webhotel er gået konkurs
at kundernes hjemmesider er taget som "gidsler"
at det kan koste kunderne betydeligt at få deres data flyttet / reddet
at man måske ikke er interesseret i at være hos det webhotel, der har "købt" retten til at hente dataene ud af konkursboet, og
at man derfor senere skal flytte en gang mere.


En væsentlig faktor i det daglige, er webhotellets performance / oppetid.


Før man entrerer med et webhotel skal man sikre sig, at det kan levere de ydelser man har behov for. F.eks:

PHP / mySql
.net / SQL
E-handel
Wordpress etc.
Den storageplads, der default tilbydes
Om og hvordan, der tages backup.
Det tilbudte serviceniveau.
etc.


Et andet parameter kan være, om alle filer skal uploades med FTP, eller om man tilbyder et interface, der kan gøre det nemmere.


Konkurrencen mellem webhoteller medfører, at man som hovedregel nok får den ydelse man betaler for i et rimeligt prisleje. Det normale er en månedlig sats. Det er ikke nødvendigvis optimalt at jage den sidste sparede krone.





















x
x