logo   OOP - HTML inddata
Nedenfor er vist koden for et tilfældigt PHP OOP-program med HTML-uddata: ".php" - visning af !!! i e-handels site.


Programmet er underopdelt i fem grupper:

 • Top Den del, der er placeret før Header.
  Delen bruges til programspecifik PHP-kode. Den vil typisk indeholde instantiering af klasser, der er grundlæggende for programmet, og kode knyttet dertil.
  Uden at det kan ses vil extendede klasser også indgå.
        Top-data udføres før serveren påbegynder opbygning af HTML-siden.
 • Header Den del, der via include indgår i alle programmer.
  Vil typisk indeholde 3 grupper kode:
  - Over HTML-koden vil typisk være placeret PHP-kode til instantiering etc. af de aktiviteter, der skal udeføres i Headeren: F.eks. menu.
  - Den normale DOCTYPE og Head-del.
  - Den repetitive del af siden. Den vil oftest være en blanding af HTML-kode og OOP-kode til hentning af de databasebaserede data, der skal vises.
 • Side Den del, der indeholder sidens brødtekst.
  Den primære præsentation af HTML- og OOP-styrede data.
 • Footer Den del, der via include indgår i alle programmer.
  Typisk som side, men med meget færre både HTML- og OOP-data.
 • Bund Den kode, der er placeret efter Footer.
  Der vil ofte ikke være data i denne del.


Ved udviklingen af en side vil det være nødvendigt at "tænke baglæns og så vidt muligt udvikle forlæns": Man designer siden så godt som muligt på rough-niveau incl. afklarer, hvilke data, der skal vises / indlægges. Derefter tænker man stadig baglæns over, hvor dataene skal komme fra, og derfra - for de data, der er afhængige af andre - afklares forholdene omkring de afhængige sata etc. Arbejdet slutter ideelt set først når man kan begynde at etablere de yderste data / den yderste kode - medmindre de allerede findes. Med den nødvendige struktur på plads og kørende nedefra kan man så arbejde sig op mod et godt slutresultat.


Top
<?php
Login::restrictFront();

$objUser = new User();
$user = $objUser->getUser(Session::getSession(Login::$_login_front));

if (!empty($user)) {

    $objForm = new Form();
    $objValid = new Validation($objForm);

    if ($objForm->isPost('first_name')) {

       $objValid->_expected = array(
          'first_name',
          'last_name',
          'address_1',
          'address_2',
          'town',
          'county',
          'post_code',
          'country',
          'email'
       );

       $objValid->_required = array(
          'first_name',
          'last_name',
          'address_1',
          'town',
          'county',
          'post_code',
          'country',
          'email'
       );

       $objValid->_special = array(
          'email' => 'email'
       );

       if ($objValid->isValid()) {

          if ($objUser->updateUser($objValid->_post, $user['id'])) {
             Helper::redirect('/?page=summary');
          } else {
             $mess = "<p class=\"red\">There was a problem updating your details.<br />";
             $mess .= "Please contact administrator.</p>";
          }
       }
    }

Header
<?php
$objCatalogue = new Catalogue();
$cats = $objCatalogue->getCategories();
$objBusiness = new Business();
$business = $objBusiness->getBusiness();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   <title>Ecommerce website project</title>
   <meta name="description" content="Ecommerce website project" />
   <meta name="keywords" content="Ecommerce website project" />
   <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
   <link href="/css/core.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
   <div id="header">
      <div id="header_in">
      <h5><a href="/"><?php echo $business['name']; ?></a></h5>
      <?php
      if (Login::isLogged(Login::$_login_front)) {
         echo '<div id="logged_as">Logged in as: <strong>';
         echo Login::getFullNameFront(Session::getSession(Login::$_login_front));
         echo '</strong> | <a href="/?page=orders">My orders</a>';
         echo ' | <a href="/?page=logout">Logout</a></div>';
      } else {
         echo '<div id="logged_as"><a href="/?page=login">Login</a></div>';
      }
      ?>
      </div>
   </div>
   <div id="outer">
      <div id="wrapper">
         <div id="left">
         <?php require_once('basket_left.php'); ?>
         <?php if (!empty($cats)) { ?>
            <h2>Categories</h2>
            <ul id="navigation">
               ;<?php
               foreach($cats as $cat) {
                  echo "<li><a href=\"/?page=catalogue&category=".$cat['id']."\"";
                  echo Helper::getActive(array('category' => $cat['id']));
                  echo ">";
                  echo Helper::encodeHtml($cat['name']);
                  echo "</a></li>";
               }
            ?>
         </ul>
         <?php } ?>
         </div>

         <div id="right">

Side
    require_once('_header.php');
    ?>

    <h1>Checkout</h1>

    <p>Please check your details and click <strong>Next</strong>.</p>

    <?php echo !empty($mess) ? $mess : null; ?>

    <form action="" method="post">
       <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="tbl_insert">

          <tr>
             <th><label for="first_name">First name: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('first_name'); ?>
                <input type="text" name="first_name"
                   id="first_name" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('first_name', $user['first_name']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="last_name">Last name: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('last_name'); ?>
                <input type="text" name="last_name"
                   id="last_name" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('last_name', $user['last_name']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="address_1">Address 1: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('address_1'); ?>
                <input type="text" name="address_1"
                   id="address_1" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('address_1', $user['address_1']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="address_2">Address 2:</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('address_2'); ?>
                <input type="text" name="address_2"
                   id="address_2" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('address_2', $user['address_2']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="town">Town: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('town'); ?>
                <input type="text" name="town"
                   id="town" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('town', $user['town']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="county">County: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('county'); ?>
                <input type="text" name="county"
                   id="county" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('county', $user['county']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="post_code">Post code: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('post_code'); ?>
                <input type="text" name="post_code"
                   id="post_code" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('post_code', $user['post_code']); ?>" />
             </td>
             </tr>

          <tr>
             <th><label for="country">Country: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('country'); ?>
                <?php echo $objForm->getCountriesSelect($user['country']); ?>
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th><label for="email">Email address: *</label></th>
             <td>
                <?php echo $objValid->validate('email'); ?>
                <input type="text" name="email"
                   id="email" class="fld"
                   value="<?php echo $objForm->stickyText('email', $user['email']); ?>" />
             </td>
          </tr>

          <tr>
             <th> </th>
             <td>
                <label for="btn" class="sbm sbm_blue fl_l">
                <input type="submit"
                   id="btn" class="btn" value="Next" />
                </label>
             </td>
          </tr>

       </table>
    </form>

<?php
    require_once('_footer.php');

Footer
</div>
<div class="cl"> </div>
</div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footer_in">
&copy; <a href="http://www.sebastiansulinski.co.uk" title="Web Design Tutorials"
target="_blank">Sebastian Sulinski</a>
</div>
</div>
<script src="/js/jquery-1.4.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/js/basket.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>

Bund
} else {
    Helper::redirect('/?page=error');
}
?>
x
x