logo   PHP manualen
Til PHP er knyttet en meget omfattende dokumentation. Nedenfor er der links til hhv. hele dokumentation og udvalgte dele af den:


 • Hele manualen

  • Hele manualen
 • Hovedpunkter

  • Copyright     Rettigheder
  • PHP Manual     Om PHP manualen.
  • Getting Started     Kom igang med PHP
  • Installation and Configuration     Installation og opsætning
  • . . . . . . . . . .
  • Language Reference     Funktionalitet
  • Security     Sikkerhed for data
  • Features     Brugseksempler
  • Function Reference     Alle faste funktioner (alfabetisk rækkefølge)
  • . . . . . . . . . .
  • PHP at the Core: A Hacker's Guide     For dem der vil grave dybt i PHP
  • FAQ     Ofte stillede spørgsmål
  • Appendicies     Bilag
 • Underpunkter: Language Reference     Funktionalitet

  • Basic syntax     Basale syntaksregler
  • Types     De 8 datatyper og deres anvendelse
  • Variables     Introduktion til anvendelse af variabler
  • Constants     Introduktion til anvendelse af konstanter
  • Expressions     Introduktion til anvendelse af udtryk
  • Operators     De 11 grundtyper operatorer og deres anvendelse
  • Control Structures     Kommandoer og deres anvendelse x
  • Functions     Introduktion til anvendelse af funktioner
  • Classes and Objects     Introduktion til objekt orienteret programmering i PHP
  • Namespaces     Introduktion til generelt anvendte entydige identer.
  • Exceptions     Introduktion til håndtering af specifikke undtagelser / fejl.
  • Generators     Introduktion til anvendelse af generatorer
  • References Explained     Introduktion til anvendelse af references
  • Predefined Variables     De 23 prædefinerede variabler og deres anvendelse
  • Predefined Exceptions     !!!!!!!!
  • Predefined Interfaces and Classes     !!!!!!!!!
  • Context Options and Parameters     !!!!!!!!!
  • Supported Protocols and Wrappers     De 12 typer protokoller etc. PHP kender og kan interagere med.
 • Underpunkter: Security     Sikkerhed for data

  • Introduction     Introduktion til afsnittet om sikkerhed
  • General Considerations     Generelle overvejelser om sikkerhed
  • Installed as CGI binary     Forhold omkring installation som CGI binary
  • Installed as an Apache Module     Forhold omkring installation som Apache modul
  • Filesystem Security     Forhold omkring filsystemer
  • Database Security     Forhold omkring databaser
  • Error reporting     Forhold omkring fejlrapportering
  • User Submitted Data     Forhold omkring kvalitet af kode.
  • Hiding PHP     Forhold omkring at skjule PHP overfor omverdenen.
  • Keeping Current     Opfordring til opdatering til nye versioner.
 • Underpunkter: Features     Brugseksempler

  • HTTP Authentication with PHP     Kort om brugeradgang
  • Cookies     Kort om cookies
  • Sessions     Om håndtering a sessioner
  • Dealing with Xforms     Om håndtering af Xforms (W3C XML projekt)
  • Handling File Uploads     Om upload af filer.
  • Using Remote Files     Om hentning af filer fra eksterne servere.
  • Connection Handling     Om start og stop af PHP-programmer.
  • Persistent Database Connections     Om uafbrudte opkoblinger til database.
  • Command Line Usage     Om kommunikation med PHP via kommandovindue.
  • Garbage Collection     Om fjernelse af data fra afsluttede sessioner.
 • Underpunkter: Function Reference     Alle faste funktioner

  • Affecting PHP's Behaviour     Funktioner knyttet til PHP's adfærd.
  • Audio Formats Manipulation     Funktioner knyttet til håndtering af audio formater.
  • Authentication Services     Funktioner knyttet til adgangskontrol for brugere.
  • Date and Time Related Extensions     Funktioner knyttet til håndtering af datoer og tidspunkter.
  • Command Line Specific Extensions     Funktioner knyttet til kommunikation via kommandolinie.
  • Compression and Archive Extensions     Funktioner knyttet tilFunktioner knyttet til komprimering og arkivering
  • Credit Card Processing     Funktioner knyttet til håndtering af kreditkort.
  • Cryptography Extensions     Funktioner knyttet til kryptering.
  • Database Extensions     Funktioner knyttet til interface til forskellige fabrikater databaser.
  • File System Related Extensions     Funktioner til interface til forskellige filsystemer.
  • Human Language and Character Encoding Support     Funktioner til støtte for sprog og karaktersæt.
  • Image Processing and Generation     Funktioner til generering og behandling af billeder.
  • Mail Related Extensions     Funktioner knyttet til håndtering af mail.
  • Mathematical Extensions     Funktioner knyttet til matematiske beregninger
  • Non-Text MIME Output     Funktioner knyttet til andre tekstformater end MIME.
  • Process Control Extensions     Funktioner knyttet til styring af processer; bl.a. afvikling af programmer.
  • Other Basic Extensions     !!!!!!!!!!!
  • Other Services     !!!!!!!!!!!
  • Search Engine Extensions     
  • Server Specific Extensions     Funktioner knyttet til afvikling af PHP på forskellige webservere.
  • Session Extensions     Funktioner knyttet til afvikling af browsersessioner
  • Text Processing     Funktioner knyttet til strenge og andre tekstformer.
  • Variable and Type Related Extensions     Funktioner knyttet til håndtering af variabler, arrays, classes/objects etc.
  • Web Services     Funktioner knyttet til håndtering af webservices.
  • Windows Only Extensions     Funktioner knyttet til kørsel af PHP på Windows maskiner.
  • XML Manipulation     Funktionalitet til brug i tilknytning til XML filer.
x
x