logo   jQuery - Komponenter
x


Parametre indsættes således;

$( "#toggle" ).toggle({ effect: "scale", direction: "horizontal" });


Effects, Interaction, Widgets og metoder har visuel domo nederst på deres individuelle dokumentation.


Effects
Blind{direction: up | down | left | right | vertical | horizontal},Rullegardin med variabelt fastgørelsespunkt. Toggle x
Bounce{distance: 20}, { times: 3 }, Hoppeeffekt. Højde i pixel. x
Clip{up | vertical | horizontal},Rullegardin. Toggle. x
Color animationse dokumentationÆndring af 10 forskellige farver (deklarationer). x
Drop{!!!!: up | down | left | right.},Rullegardin med variabelt fastgørelsespunkt. Toggle. x
Easings!!!!!32 forskellige hastighedsforhøb for animationer. x
Explode{pieces: 9}Skjuler / viser element ved at lade det eksplodere / implodere (skal være kvadrattal). Toggle x
FadeingenSkjuler / viser element ved at lade det 'fade' ud / ind. Toggle. x
Fold{size: 20}, { horizFirst: false },Kombination af horisontalt og vertikalt rullegardin. Toggle. x
Highlight{color: "#ffff99"},Viser baggrund øjeblik ved skjul / vis. Toggle. x
Puff{percent: 150},Skjuler / viser element som 'dampsky' med anført %, der fordamper / fortættes. Toggle. x
Pulsate{times: 5},Skjuler / viser element ved at lade det blinke anført antal gange. Toggle x
Scale{direction: both | vertical | horizontal},
{origin:[ "middle", "center" ]},
{percent: nn},
{scale: "both" | "box" | "content"},
Skalering af element til anført % (ingen % = skjul). x
Shake{direction: left | right | up | down},
{distance: 20},
{times: 3},
Rystning af element anførte antal pixel. x
Size{to: {width: 200, height: 60}},
{origin: ["top", "left"]},
{scale: "both" | "box" | "content"},
msek
Ændring af størrelse til anført bredde og højde. Statisk ændring eller tilbage efter antal millisekunder. x
Slide{direction: "left" | "right" | "up" | "down"},
{distance:},
Elementet glider ud af synsfeltet. Toggle. x
Transferse dokumentation!!!!! x
Effects Core
Color animationsamme som ved 'Effects'. x x
Interaction
DraggableQuickNavElementet kan trækkes med mus til andet sted på skærmen og bliver stående der indtil refresh af aktuel side. x x
DropableQuickNavElementet kan modtage 'draggable' elementer, der bliver stående der indtil refresh af aktuel side. x x
Mouse InteractionQuickNav!!!!! x
ResizableQuickNavGør elementet større elle mindre ved musetræk i nederste højre hjørne. x x
SelectableQuickNavSelekter i ul/ol-liste. Selekteret li-ident kan forblive markeret indtil anden ident vælges. x x
SortableQuickNavSelekteret ul/ol-ident kan flyttes til en anden plads i 'li-rækken'. x x
Widgets
AccordionQuickNavOpbygning af Accordion med 'hx'-tekster og 'div'-bokse. x x
AutocompleteQuickNavTilknytning af 'auto complete' til et 'input'-felt. x x
ButtonQuickNavPænere (men stadig neutrale) knapper end HTML. x x
ButtonsetQuickNavKnapper i sæt - Til erstatning for f.eks. korte menuer eller cirklerne i radio buttons. x
DatepickerQuickNavDatovælger x x
DialogQuickNavOverlay / modal dialog box med header og tekst. Findes i mange varianter fra 3'part. x x
MenuQuickNavListebaseret menu med undermenuer. x x
ProgressbarQuickNavProgress bar med procentuel færdiggørelse. x x
SelectmenuQuickNavDrop down menu. x
SliderQuickNavTræk-og-slip glider til valg af værdi. x x
SpinnerQuickNavInput felt til valg af heltal (positive og negative) x x
TabsQuickNavOpbygning af listebaseret tab-struktur. x x
TooltipQuickNavPænere 'tooltip's til erstatning for 'native tooltips'. x x
UI Core
jQuery.ui.keyCodeTilknytning af talværdier til 16 tastaturknapper. x
Theming
css FrameworkOversigt over 'class names' brugt af jQuery UI. Kan være relevant i tilknytning til 'tematisering'. x
IconsGodt 100 'karakter-ikoner' til brug i jQuery UI x
Stacking ElementsVejledning i stakning med z-index. x
metoder
.addClass()Tilføjer 'className', 'duration', 'easing' eller 'complete' til anført HTML-tag, som om havde været indsat direkte i tagget. x x
.disableSelection()!!!!! x
.enableSelection()!!!!! x
.effect()Tilføjer en jQ-UI 'effekt', 'options', 'duration' eller 'complete' til anført HTML-tag. x x
.focus()!!!!! x
.hide()Skjuler anført 'effect', 'options', 'duration' eller 'complete' fra HTML-tag. x x
.position()!!!!! x
.removeClass()Fjerner 'className', 'duration', 'easing' eller 'complete' fra anført HTML-tag, selvom indsat direkte i tagget. x x
.removeUniqueId()!!!!! x
.scrollParent()!!!!! x
.show()Udfører anført 'effect', 'option', 'duration' eller 'complete' i tilknytning til anført tag. x x
.switchClass()Udskifter 2 anførte klasser med hinanden i anført tag. x x
.toggle()Tilføjer via knap toggle til en 'effekt', 'option', 'duration' eller 'complete' i anført tag. x x
.toggleClass()Tilføjer toggle til 'className', 'switch', 'duration', 'easing' eller 'complete' i anført tag. x x
.uniqueId()!!!!! x
.zindex()!!!!! x
:selectors
:data()Tilknytning af deklaration og værdi via 'data()'-metoden. x
:focusable()Tilknytning af anført selektor (med f.eks. farve) til tag / felt, der skal gøres opmærksomt på vi fokusering. x
:tabbable()!!!!! x
Utilities
Easings32 forskellige hastighedsforhøb for animationer. x
Widget FactoryVærktøj til at bygge Widgets med. x
Widget Plugin BridgeDel af widget Factory x
Mouse InteractionDel af Widget Factory x
x
x