Indsæt billeder enkeltvis
Billeder indsættes på en HTML-side med IMG-taggen. De kan enten hentes fra egen mappestruktur eller streames fra en ekstern URL. (Det sidste kan dog ophavsretsmæssigt være problematisk):Enkelt billede uden tekst ved siden


Fra eget netværk<img src="sti/billednavn.xxx" alt="x" />
Fra ekstern server<img src="http://www.URL/sti/billednavn.xxx" alt="x" />Enkelt billede med tekst ved siden


Et billede skal ofte placeres i højre elle venstre side, så der kan skrives tekst ved siden af det. Dertil benyttes float:Placering langs side<img src="xxx" alt="x" style="float: right; margin-left: 15px">
eller<img src="xxx" alt="x" style="float: left; margin-right: 15px">
Placering i midtenUden tekst ved siden af: Div-box med "margin: auto;"
Med tekst ved siden af: Div-box med 3 indlejrede divbokse.
x
x