logo   javaScript - Struktur
Det 'utal' af små funktionaliterer, der tilsammen udgør javaScript, kan samles i 5 primære grupper - hver især med et antal undergrupper.


xBOMSnakker med browseren
xDOMSnakker med aktuel side
xHTML elementerSnakker med html-elementer på aktuel side
xCSSSnakker CSS med html-elementer på aktuel side
xReferenceDet egentlige programmeringssprog.
BOM
Browser Object Model: Der findes ingen vedtaget standard for BOM-objekterne. De fleste mere udbredte browsere følger dog retningslinierne.
Window objektetDe grundlæggende properties og metoder knyttet til det enkelte vindue.x
Navigator objektetDe grundlæggende properties og metoder knyttet til det enkelte browser.x
Screen objektetDe grundlæggende properties og metoder knyttet til det enkelte skærmbillede.x
History objektetProperties og metoder knyttet til 'historik'-dropdown for det enkelte vindue. Del af window objektetx
Location objektetProperties og metoder knyttet til URL i url-feltet for det enkelte skærmbillede.x
DOM
 logoNår browseren modtager data fra serveren indplaceres de i et 'document' i en hierarkisk struktur kaldet DOM (Document Object Model). Alle data gennems i 'nodes' (knudepunkter).
- Dokumentet selv er en dokument-node
- Alle HTML-elementer er element-noder (incl. deres css-selektorer)
- Alle HTML-attributter er attribut-noder
- Tekst i et HTML-element er tekst-noder
- Kommentarer er kommentar-noder
- etc.
DocumentProperties og metoder knyttet til 'document' for den enkelte side. Document er rod for alle de HTML-data, der kommer fra serveren.x
ElementsProperties og metoder knyttet til 'HTML-elementer' for den enkelte side. HTML-elementerne kan have under-elementer, tekster eller kommentarer knyttet til sig.x
AttributesProperties og metoder knyttet til 'HTML-attributter' for den enkelte side.HTML-attributter er altid knyttet til et HTML-element.x
EventsFunktionalitet bag godt 130 events til brug i relevante situationer.x
HTML
Indsættelse eller rettelse for de HTML elementer (godt 100) der er anført i venstre side af W3-skærmbilledet.x
CSS
Indsættelse eller rettelse af CSS Properties for selekteret HTML-element eller CSS-selektor. Der kan arbejdes med de CSS-properties, der er anført i w3-skærmbilledets hovedkolonne.x
Ref.
De properties og metoder, der er knyttet til javaScript som egentligt programmeringssprog.
StatementsKommandoerx
OperatorsOperatorerx
StringProperties og metoder relateret til behandlingen af datastrenge.x
NumberProperties og metoder relateret til behandlingen af tal. (js har kun 1 type tal, der kan være hel-/dec-tal.x
BoleanProperties og metoder relateret til behandlingen af Boolske værdierx
DateProperties og metoder relateret til behandlingen af datoer.x
ArrayProperties og metoder relateret til behandlingen af arraysx
MathProperties og metoder relateret til behandlingen af matematiske opgaverx
RegExpProperties og metoder relateret til behandlingen af RegEpx (Regular Expressions).x
GlobalGlobale properties og metoder. Kan bruges sammen med alle javaScript's egne objekter.x
ConversionRegelsæt for konvertering mellem datatyperne streng-, tal- og Boolske værdier.x
x
x