logo   Cookies - Klasser
Udover typer der er en teknisk beskrivelse af cookies kan de også opdeles i klasser alt efter deres anvendelse. Det er normalt at opdele dem i 4 klasser .

Selvom klassificeringen ikke er perfekt, er den et godt grundlag på at etablere en ikke-teknisk opdeling af cookies. Opdelingen vil være relevant både i faglig sammenhæng og overfor brugerne. Den kan endvidere bruges til at afgøre om anvendte cookies kræver brugertilsagn.

Blev etableret af det internationale handelskammer i England i forbindelse med EU's cookie-direktiv med gyldighed fra 2012.


Brugertilsagn
Strengt nødvendigenej
Funktionalitetja
Præstationja
Reklameja


 • Strengt nødvendige (Strictly necessary)
  Cookies, der er (strengt) nødvendige / brugerkrav for at sitet kan anvendes.
 • Funktionalitet (Functionality)
  1'parts cookies anvendt til at understøtte sitets funktionalitet. Påstanden er at de ofte er rettet mode at gøre livet nemmere for brugerne.
 • Præstation (Performance)
  Cookies rettet mod overvågning af sitets performance. De anvendes typisk i tilknytning til et program til etablering af statistiske data. De vil være 1'parts eller 3'parts alt efter placeringen af statistikprogrammet.
 • Targeting / advertising (formålsrettede / reklame)
  Cookies, der anvendes til at understøtte præsentationen af reklamer på et site. De vil antagelig alle være 3'parts og som hovedregel persistente.


Strengt nødvendige

Cookies i denne gruppe kan anvendes på et site, uden at brugerne skal give deres samtykke.

Direktivet giver indenfor denne afgrænsning mulighed for at bruge cookies i to situationer:

 • A: ene formål
  Cookies der har det ene formål, at de er nødvendige for at kunne foretage kommunikation over et elektronisk netværk.
  Kommunikation må ikke være mulig uden de anvendte cookies.
  Punktet omfatter cookies relateret til mindst en af følgende 3 situationer: muligheden for at kunne -
  - route over et netværk især identifikation af slutpunkt.
  - udveksle data i specifik orden - især nummerering af pakker.
  - registrere transmissionsfejl eller tab af data.
 • B: strengt nødvendige
  Punktet sætter sitets brugere i centrum. Punktet tillader cookies, der er strengt nødvendige for at udbyderen af information kan levere den funktionalitet brugerne specifikt efterspørger.
  Punktet forudsætter at de pågældende cookies,
  - skal være nødvendige for at en specifik funktionalitet er til rådighed for brugerne og
  - specifikt skal være blevet forlangt af brugerne.
  Begge underpunkter skal være opfyldt før en cookie kan anvendes.

Alle "strengt nødvendige " cookies skal være af SESSION-typen.Funktionalitet

Funktionalitets-cookies er typisk enten relateret til brugernes direkte aktivitet eller til en service, der tilbydes brugerne. De kan også styre tilbud / ophør af tilbud af en aktivitet.

Funktionalitetsklassen må betragtes som den mest "personlige" af de 4 klasser.

De vil nok som oftest være persistente, men kan også være af SESSION-typen. De vil som oftest være 1'part, men kan også være 3'part.


 • opsætning brugeren har knyttet til sitet, såsom layout, tegnstørrelse, præferencer, farve etc.
 • huske et bruger valg, såsom at brugeren har fravalgt at skulle / kunne svare på tilbagevendende spørgsmål.
 • aflæse om en service allerede er blevet tilbudt, såsom vejledning tilbud om tutorial ved fremtidige besøg på sitet.
 • imødekomst af anmodning fra brugeren, såsom afsendelse af en kommentar.
 • tilvejebringe nødvendig information til at åbne for anvendelsen af en valgfri funktionalitet, såsom muligheden for live chat.


Præstation (Analytics)

Performance-cookies anvendes til at samle oplysninger om brugernes anvendelse af sites (analytics). Oplysningerne anvendes typisk i statistisk sammenhæng. Opsamlingen af performance-cookies kan foretages til statistiks efterbehandling på måder:

- Eget statistikprogrammel
- Fremmed statistikprogrammel installeret på eget udstyr
- Fremmed statistikprogrammel installeret på fremmed udstyr

De cookies, der anvendes i denne sammenhæng vil typisk være SESSION- eller persistente coockies.

Præstationscookies vil næppe kunne betegnes som "strengt nødvendige" og deres anvendelse vil derfor kræve samtykke fra brugerne.


 • Eget statistikprogrammel
  Opbygningen af et statistik-program er ganske omfattende. Egne statistikprogrammer må nok mere betegnes som et teorem end som en realitet. De anvendte cookies vil være 1'parts.
 • Fremmed statistikprogrammel installeret på eget udstyr
  Der findes et antal freeware / payware analyticsprogrammer til installation på eget udstyr. Det væsentligste for valg vil være den tilbudte funktionalitet. Programmerne vil nødvendiggøre placering af programspecifik kode i sitet. Det vil være programmets cookies der anvendes. Disse vil være 1'parts.
 • Fremmed statistikprogrammel installeret på fremmed udstyr
  Der findes et antal eksterne payware analyticsprogrammer til opkobling til et site. Det væsentligste for valg vil være den tilbudte funktionalitet. Programmerne vil nødvendiggøre placering af programspecifik kode i sitet. Det vil være programmets cookies der anvendes. Disse vil være 3'parts.


 • Analysedata til eksklusiv brug for site-udbyderen. Kan være 1'ste eller 3' parts cookies.
 • Reklame response til eksklusiv brug for site-udbyderen. "click through" andel for at kunne bedømme reklamers effektivitet.
 • Tilknyttet tracking hvor cookie anvendes til at fortælle tilknyttede sites at en bruger af et site tidligere har brugt et "partnersite" og om besøget resulterede i køb eller brug af specifik tjeneste incl. detaljer.


Targeting / advertising

Mange udbydere af sites vælger at vise reklamer på deres site. Årsagen vil typisk enten være at støtte til eller en forudsætning forsitets økonomi. I visse situationer kan økonomien være så omfattende, at den kan sikre site-ejerens levebrød.

Den samlede annonceopgave er ganske kompleks. Den udføres derfor altid af dedikerede eksterne virksomheder via opkobling til sitet.

Der skal tilføres kode til sitet under hensyntagen til den aktuelle reklameudbyders anvisninger.

Cookies knyttet til annoncer vil altid være såkaldt 3-parts. De vil være persistente (selvom SESSION- nok ikke helt kan undgås.

Reklame-cookies vil næppe kunne betegnes som "strengt nødvendige" og deres anvendelse vil derfor kræve samtykke fra brugerne.


 • reklameudbyderes cookies til opsamling af brugerens browser-vaner for at kunne kanalisere relevante reklamer til brugeren.
 • reklameudbyderens cookies placeret i tilknytning til en funktionalitet på sitet for at forbedre funktionalitet f.eks. ved at etablere kommentarer på en blog, tilføje et site til brugerens sociale netværk, tilføjelse af oversigter eller visning af brugerkort eller -tællere på sitet.
x
x