logo   PHP Form - default kodelinier
En af måderne at opbygge en "PHP-form" på er, at indbygge den i en tabel. Denne metode er benyttet nedenfor.


Derefter kan der anvendes to alternative metoder:
- hele formen opbygges i PHP med indlejrede tekster
- hele formen opbygges som HTML med indleejret PHP-kode.
nedenfor er benyttet den første metode.


Der kan være flere 'submit'-knapper i samme form, blot de er separerede på navn. 'Submit'-knappen behøvet ikke i kodeforløbet at blive placeret sidst.


Hver vist kode nedenfor ligger indenfor en enkelt tabellinie: fra <tr> til </tr>.


Den ydre ramme
Den ydre ramme omkring formen.
<!------ her starter FORM ------- -->
<form method='post' >
<table>
<?php
.
Her indsættes formens <tr>- til </tr>-linier.
.
?>
</table>
</form>
<!-- her slutter form -->
Tekstfelt
Tekstfelt, der henter data fra variabel. Både alm. tekst og tal (især beløb). Den variabel, der er knyttet til tekstfeltet skal være defineret ovenfor: $variabel = ""; eller default værdi.
echo "<tr><td>navn</td><td><input type='text' name='plan_navn' value='" . $plan_navn . "' /></td></tr>";
Textarea incl. CKEditor
I HEAD-delen af aktuel side skal være indsat link til den .js-fil, der driver CKEditor: <script type="text/javascript" src="/ckeditor/ckeditor.js"></script> Den variabel, der er knyttet til tekstareat skal være defineret ovenfor: $variabel = ""; eller default værdi.
Behandles i $_POST som almindelig variabel.
echo "<tr><td>beskrivelse</td><td><textarea id='tekstarea' name='plan_besk' ROWS='5' COLS='50'>" . $plan_besk . "</textarea></td></tr>";
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "CKEDITOR.replace('tekstarea');";
echo "</script>";
Dropdown menu (insert)
Se også "Server side | PHP | Dialog |FORM| Drop down menu" for nærmere forklaring af dataene.
Udover koden nedenfor skal der ovenfor formen være placeret følgende select:
$planty_query = "SELECT * FROM plantetyper";
$planty_result = mysqli_query($db_link,$planty_query) or die (mysqli_error (db_link));

echo "<tr><td>kategori</td><td><select id='filter' name=" . 'fk_planty_id' . " value='' >";
if ($fejlbeskeder != "")
{ // genindsættelse af data i text-feltet efter fejl
$planty2_query = "SELECT * FROM plantetyper where planty_id = $fk_planty_id";
$planty2_result = mysqli_query($db_link,$planty2_query) or die (mysqli_error (db_link));
$planty2_row = mysqli_fetch_assoc ($planty2_result);
echo "<option value= '" . $planty2_row['planty_id'] ." ' >" . $planty2_row['planty_navn'] . " </option>";
}
else
{ // indsættelse af data ved start
echo "<option value='0'>VÆLG plantetype</option>";
}
// opbygning af drop down menu
while ($planty_row = mysqli_fetch_assoc ($planty_result))
{
echo "<option value=". $planty_row['planty_id'] . "> ". $planty_row['planty_navn'] ." </option>";
}
echo "</select>";
echo "</td></tr>"
Submit
echo "<tr><td><input type='submit' name='opret_plantestam' value='Opret plante' /></td><td></td></tr>";
x
x