logo   Om Hover
Hover er et bibliotek med css-selektorer (effekter) der kan bruges i tilknytning til elementer som knapper ..... .


Et element der har tilknyttet en hover-selektor vil, mens det har mouse-,udføre den animation / effekt, der er knyttet til selektoren.


En oversigt over effekterne kan ses her: . Den enkelte effekt kan ses ved at føre musen over den.


Hover.css-filen, der kan ses her som pdf: , fylder 78 sider.


Skal der kun bruges få effekter kan det være hensigtsmæssigt, at kopiere dem til en lokal fil og linke til den efter behov.

Skal der bruges effekter i større udstrækning, kan det være hensigtsmæssigt at etablere en CDN-opkobling til "hover-min.css":

<link href="css/hover-min.css" rel="stylesheet" media="all">
x
x