logo   Bootstrap - Installation
Installation


Vælger man at anvende et "alt inklusive" template / tema er det sandsynligvis slet ikke nødvendigt at installere Bootstrap. Bootstrap vil sandsynligvis være indlejret i temaet og tilpasset de karakteristika, der er valgt for temaet.


Bootstrap kan downloades her x. Den downloadede zip-komprimerede mappe (Bootstrap-versionen) har navnet 'bootstrap-versionsnummer-dist'.


Efter download foretages udpakning udenfor sitets mappestruktur til mappe med samme navn. Mappen indeholder de 3 mapper css, fonts og js.


bootstrap_mapper


Lige over sitets rod indsættes mappen bootstrap og mapperne css, fonts og js kopieres dertil. De 3 mapper indeholder css-filer, glyphicons-filer og javascript-filer.
Grundopsætning


I head, på sider der skal bruge Bootstrap-kode, indsættes (med evt. tilretning af stier):


<!-- BOOTSTRAP -->
<!-- xxxxxxx -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

links etc. til CSS-filer > Se nedenfor

<!-- BOOTSTRAP -->
<!-- css file -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
<!-- javaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Glyphicons (optional) -->
<script type="text/javascript" src="bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot"></script>
Content Delivery Network


I stedet for at downloade og installere Bootstrap kan css-fil og js-fil, men ikke glyphicons-fil *), også hentes fra CDN x.

*) Det foreslås iøvrigt at anvende FontAwesome x i stedet for Glyphicons.


I head, på sider der skal bruge Bootstrap-kode, indsættes:


<!-- BOOTSTRAP -->
<!-- css file -->
< link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css" >
<!-- javaScript -->
< script type="text/javascript" src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script >
Links etc. til CSS-filer


Opsætningen af links til CSS-filer i sidens <head>-del er typisk mere varieret for Bootstrap end for andre programmer og afhænge af de forhold, hvorunder Bootstrap anvendes.


1<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
2Customized
3<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css">
4Tema - fuld version
5Tema - add-on version
6Overskriv primære CSS-fil
7Egen CSS


 1. Original CSS
  Den originale CSS-fil downloaded fra Bootstrap
 2. Customized
  Customized version af den originale CSS-fil. Erstatter (1) den originale CSS-fil. Det vil som oftest være nødvendigt at etablere den (evt. flere gange).
 3. Gradieringer
  Den originale CSS-fil med gradieringer downloaded fra Bootstrap
 4. Tema - fuld version
  Såfremt der anvendes tema, der iflg. oplysninger medbringer "fuld CSS" erstatter dennebåde 1, 2 og 3 ovenfor.
 5. Tema - add-on version
  Såfremt der anvendes tema, der iflg. oplysninger medbringer CSS der er tilføjelse til original Bootstrap CSS indsættes denne fil her.
 6. Overskriv primære CSS-fil
  Rettelser til den primære CSS-fil i form af 'overskriv'.
 7. Egen CSS
  Der vil (sandsynligvis) altid være behov for en egen CSS-fil. Den skal altid placeres sidst.


x
x