logo   PHP - Magic konstanter
Til php er knyttet 8 såkaldte "magic" konstanter. De anvendes hver især til at hente oplysninger om specifikke aktuelle data:


De er standard opbygget som: 2 understregninger, ident med store bogstaver, 2 understregninger.

__LINE__For aktuel linie returneres dens nummer.
__FILE__For aktuel fil returneres den fulde sti og filnavn: c: ... .php.
__DIR__For aktuel fil returneres stien til den, men ikke filnavnet.
__FUNCTION__For aktuel funktion returneres dens navn.
__CLASS__For aktuel klasse returneres dens navn.
__TRAIT__For aktuel trait returneres dens navn. (Speciel form for klasse)
__METHOD__For aktuel metode returneres dens navn.
__NAMESPACEFor aktuel namespace returneres dets navn.
x
x