logo   Apache - Local host opsætning
Medmindre man skal opbygge et site, der kun skal afvikles på localhost, bør man afstå fra at anvende localhost. Erfaringen antyder, at sites, der kører perfekt over internettet, ofte ikke kan afvikles hensigtsmæssigt (enten overhovedet eller med mangler) via localhost.


Localhost kan - som navnet antyder - kun anvendes på den maskine, hvorpå Apache (eller en anden server) er installeret.


Udover opsætning af virtuelle værter i Apache-filen httpd-vhosts.conf skal filen hosts () anvendes som navne-server.


Normale sites kan tilgås ved to måder for kald via browserens URL-felt. Sub-sites kan tilgås på flere måder. (Subsites er sites, der er indlejrede i et normalt site. Subsites skal også have en index.xxx-fil. Der kan være flere subsites i et site.)

NormalSub-foranSub-efter
URLlocalhost/sitenavnlocalhost/sitenavn/subnavn
URLsitenavnsubnavn.sitenavnsitenavn/subnavn


Alle sub-mapper skal indeholde en "index.xxx"-fil.
Normale sites


localhost/sitenavn

For at kunne anfordre sites lokalt med "localhost"/sitenavn, skal der foretages nedenstående opsætning i hhv. hosts og httpd-vhosts.conf filerne.


hosts-filen

127.0.0.1 localhost


httpd-vhosts.conf-filen

<VirtualHost *:80>
    ServerName localhost
    ServerAlias localhost
    DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
    <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
       Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
       AllowOverride All
       Require local
    </Directory>
</VirtualHost>


sitenavn

For at kunne anfordre sites lokalt med sitenavn, skal der foretages nedenstående opsætning i hhv. hosts og httpd-vhosts.conf filerne.


hosts-filen

For hvert site oprettes:

127.0.0.1 sitenavn


httpd-vhosts.conf-filen

For hvert site oprettes:

<VirtualHost *:80>
    ServerName sitenavn
    DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe"
    <Directory "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe/">
       Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
       AllowOverride All
       Require local
    </Directory>
</VirtualHost>
Sub-foran sites


subnavn.sitenavn

For at kunne anfordre sites lokalt med subnavn.sitenavn, skal der foretages nedenstående opsætning i hhv. hosts og httpd-vhosts.conf filerne.


hosts-filen

For hvert subsite oprettes:

127.0.0.1 subnavn.sitenavn


httpd-vhosts.conf

For hvert subsite oprettes:

<VirtualHost *:80>
    ServerName subnavn.sitenavn
    DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe/submappe"
    <Directory "${INSTALL_DIR}/www/sitemappe/submappe/">
       Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
       AllowOverride All
       Require local
    </Directory>
</VirtualHost>
Sub-efter sites


Alle sub-efter sites kan kaldes umiddelbart uden særlig opsætning knyttet til sub-sites - dog forudsat, det der er etableret "Normal" opsætning for de grundlæggende sites.

x
x