logo   OOP - Fejltekster
Nedenfor er listet nogle af de fejltekster, der kan forekomme under arbejde med OOP.


Udover fejlteksten indeholder de fleste fejltekster en beskrivelse af den fejlbehæftede ident samt sti, programnavn og linienummer, hvor fejlen er registreret. Her skal man være opmærksom på at fejlen reelt måske skal findes en til flere kodelinier tidligere.


 • Warning: Missing argument 1 for Dbase::fetchAll(), called in ........
  fetchAll() har ikke fået tilført noget parameter.

 • Warning: require_once(programnavn)... failed to open stream
  Den anførte mappe/fil findes ikke, findes et andet sted eller er stavet forkert

 • Notice: Undefined index:
  Kan ikke finde index fordi det a) ikke eksisterer, b) ikke er tilgængeligt, 3 stavefejl i navn.

 • Notice: Undefined variable: variabelnavn in ........
  Den anførte variabel findes ikke, findes et andet sted eller er stavet forkert.

 • Fatal error: Cannot access protected property + beskrivelse
  Reglerne for kald af public, private eller protected parameter eller funktion er ikke oveholdt.

 • Fatal error: Call to undefined method Klassenavn::Metodenavn
  Den anførte metode findes ikke, findes et andet sted eller er stavet forkert.

 • Fatal error: Call to undefined function funktionsnavn()
  Den anførte funktion findes ikke, findes et andet sted eller er stavet forkert.

 • Fatal error: Call to undefined method Objektnavn::funktionnavn br />Den anførte funktion findes ikke, findes et andet sted eller er stavet forkert.

 • Fatal error: Access to undeclared static property: ....
  "self::$xxx" anvendt til at kalde ikke-static funktion.

 • Parse error: syntax error, unexpected 'xxx', expecting 'yyy' in ....
  Har syntaxfejl. Forsøger at angive rigtige syntax.

 • Database query failed: Unknown column 'xxxxxxx'
  Der er en fejl i 'xxxxxxx' i WHERE ...... .

 • Call to undefined method Klasse::metodenavn
  Den anførte funktion findes ikke, findes et andet sted eller er stavet forkert.

 • Using $this when not in object context in ......
  "$this-&gr;xxxx;" anvendt mod funktion i klasse, der ikke er instantieret.

x
x