logo   Current Ports
Alle programmer, der er koblet op til internettet via TCP/IP- eller UDP/IP-protokollerne benytter hver især en eller flere specifikt nummererede porte til kommunikationen. Der er ialt godt 64.000 porte at tage af.


Til et program kan godt være knyttet anvvendelsen af flere porte, men en port kan ikke - uden at der opstår problemer - være knyttet til 2 eller flere programmer.


Man kan godt via kommandolinien få vist hvilke programmer, der er i brug til hvad, men ved at bruge programmet "CurrPorts" kan man få vist flere detaljer - og på en mere brugervenlig måde.


Udover visning af portdata kan der med CurrPorts også foretages visse tilpasninger af portdate. Disse tilpasninger vil IKKE blive beskrevet her.


Installation


 1. Programmappe
  Opret mappen "CurrPorts" (eller andet navn) i Program Files eller Programmer (x86).
 2. Download
  Download CurrPorts herfra (nederst på siden).
 3. Udpak
  Udpak de 3 downloadede filer fra mappen Cports i "Overførsler" til Prograqmmappen ovenfor.
 4. Link
  På skrivebordet etableres link til filen "cports".
 5. Start
  Klik på linket.Vis portdata


De to væsentligste vinduer i CurrPort er oversigtsvinduet og parametre for den sekelterede port.


Oversigt

Ved start af programmet vises dette vindue med data for samtlige aktive porte.

oversigt


Enkelt port

Ved klik på en portlinie i oversigten vises dette vindue med samtlige parametre for den poågældende port.

port
Apache


Apache (og alle andre webservere) anvender default to porte til kommunikationen med browserne:

Port nr.Protokol
80http
443https


Selvom der er andre valgmulighedeer bør man nok - så længe man ikke er professionel - bibeholde disse to porte til brug i den webserver, man skal anvende (in casu Apache).


Skype


Skype anvender portene 80 og 443 som alternative porte for indkommende opkald. Som det kan ses af citat fra dokumentationen kan de dog undværes.

To work correctly, Skype requires unrestricted outgoing TCP access to:

 • All destination ports above 1024 (recommended)
  or
 • Ports 80 and 443


Under opsætning af Skype slettes check-mærket i "Use port 80 ......", hvorved konflikt med Apache undgås.

skype
x
x