logo   Apace Logs Viewer
Apache Logs Viewer er et lile analyseprogram sammenlignet med en del andre, f.eks: Google Analytics. I den gratis udgave kan det vise data fra og lave grafer for Apache - error log og Apache - Access log.
Under fanebladene "Reports", "Statistics" og Graph" er der dog ikke mange menupunkter der virker, før man formedelst 20 Euro (enkeltbruger) via Paypal har fået åbnet for dem.


Download

ALV downloades fra apacheviewer.com . Den gemmes med filnavnet "ApacheLogViewer" via pop-up vinduet nederst på skærmen (antagelig i mappen "Overførsler").


Installation

Dobbeltklik på den downloadede fil i Stifinder.


Vil du tillade ......

I vinduet "Vildu tillade ....." trykkes "Ja"


Preparing to Install

Vinduet "Preparing til Install" vises ganske kort.


Wellcome ....

I vinduet "Wellcome ...." trykkes Next.


License Agreement

Læs licensteksten, tryk på "I accept" og på "Next".


Customer Information

Indsæt navn og evt. tilhørsforold i organisation. Tryk "Next".


Destination folder

Accepter default placering af ALV-programmet eller vælg et andet sted. Tryk "Next".


Ready to Install..

Viser oversigt over data, der skal danne grundlaget for installationen. Tryk "Install".


Efter meget hurtig installation vises:

Tryk "Finish".

ALV starter.

x
x