logo   Ajax - Hændelser
Til Ajax er knyttet 7 (10) event handlere: 6 globale til anvendelse som funktioner. 3 af dem er spejlede så de også kan anvendes lokalt (inde i Ajax()).


De globale anvendes kun i begrænset omfang, mens de lokale anvendes til afvikling af 'response'-delen af AJAX().


Event handlere
GlobaleLokale
ajaxStart()Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse ved begyndelsen af et ajax-request.
ajaxSend()Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsendt.
ajaxStop()Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsluttet.
.beforeSend()Handler før start på request: Evt. modifikation af resuest.
Response uden $_AJAXResponse med $_AJAX
ajaxComplete().always()Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse ved færdiggørelse af et ajax-request. (ex ajaxComplete() / .complete() ).
ajaxError().fail()Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request bliver fejlbehæftet. (ex ajaxError() / .error() ).
ajaxSuccess.done()Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsluttet korrekt. (ex ajaxSuccess() / .success() )
Event handlere knyttet til generel programafvikling
(kan til/fra-kobes via ajax() option 'global').
Event-handlere. Deres tilknyttede aktivitet udføres når den givne situation opstår for ajax() scriptet.
Bør placeres, så de er direkte knyttet til 'document ready'. .
Kan indsættes i en "ajaxGlobalEvent.js" fil og anvendes derfra.

ajaxStart()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse ved begyndelsen af et ajax-request. (F.eks. et 'jeg arbejder'-hjul).function()

/* Gets called when request starts */
$(document).ajaxStart(function(){
    count++;
    $("#stage1").html("<h1>Starts, Count :" + count + "</h1>");
});
xxx

ajaxSend()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsendt.function(event,xhr,options)

/* Gets called when request is sent */
$(document).ajaxSend(function(evt, req, set){
    count++;
    $("#stage2").html("<h1>Sends, Count :" + count + "</h1>");
    $("#stage2").append("<h1>URL :" + set.url + "</h1>");
});
xxx

ajaxStop()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsluttet.function()

/* Gets called when all requests are ended */
$(document).ajaxStop(function(event,request,settings){
    count++;
    $("#stage4").html("<h1>Stops, Count :" + count + "</h1>");
});
xxx

ajaxComplete()
lokal:
.always()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse ved færdiggørelse af et ajax-request.function(event,xhr,options)

/* Gets called when request completes */
$(document).ajaxComplete(function(event, request, settings){
    $("#stage2").html("<h1>Request Complete.</h1>");
});
xxx

ajaxError()
lokal:
.fail()
tidl:
.error()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request bliver fejlbehæftet.function(event,xhr,options,exc)

/* Gets called when an error has ocurred */
$(document).ajaxError(function(event, request, settings){
    $("#stage2").html("<h1>Error in loading page.</h1>");
});
xxx

ajaxSuccess()
lokal:
.done()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsluttet korrekt.function(event,xhr,options)

/* Gets called when all request completes successfully */
$(document).ajaxSuccess(function(event,request,settings){
    count++;
$("#stage5").html("<h1>Success,Count :" + count + "</h1>");
});
xxx

.beforeSend()
Udføres før request sendes. Kan indeholde flere forskellige typer funktionaliteter.

beforeSend:function() {
    $("<img src='../loading.gif' style='position:relative;top:200px;left:200px;z-index:2000' id='loading-excel' />").appendTo("body");
},

.always()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse ved færdiggørelse af et ajax-request


.fail()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request bliver fejlbehæftet.


.done()
Handler, hvortil skal knyttes funktion til udførelse når et ajax-request er afsluttet korrekt.

x
x