logo   jQuery - Om jQuery
jQuery er et javaScript bibliotek der der indeholder et stort antal metoder - hver isæt tilpasset at kunne løse en given opgave. Ved at kunne bruge disse metoder i stedet for altid at skulle rogrammere fra bunden med javaScript bliver det meget nemmere at lave javaScript-programmer. Ved kodning af plugins slipper man dog ikke nødvendigvis helt for at skulle kode javaScript.


jQuery synes efterhånden at være i brug på næsten samtlige sites - når bortses fra små personlige sites.


Set fra brugersynspunkt (webprogrammør) kan jQuery anvendes på 2 måder:


  • Plugin
    Plugins skal først fremstilles og udbydes og derefter downloades og bruges. I Webdok berøres kun de to sidste aktiviteter.

    Udbuddet af plugins er meget stort og synes gennemgående af god kvalitet. Installation og anvendelse af plugins gøres lettere derved, at installation og anvendelse i hovedtræk følger et fast mønster.

  • DOM
    Opbygning af små scripts til mange forskellige former for dynamisering af en side. Der kan linkes til alle dele af en sides DOM-struktur i form af alle dens tags og CSS-selektorer.

    DOM er p.t. ikke beskrevet i Webdok.


En god emnespecifik indgang til jQuery kan ses her x (200 små videoer i Youtube).

x
x